ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทุกรายวิชา โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

คณะผู้จัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่ หลากหลายผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข คันพบความสามารถละความถนัดของตน จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพในที่สุด

โดยครูอาชีพดอทคอมขอนำเสนอไฟล์ให้ท่านที่สนใจนำกิจกรรมไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ในลิงก์ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกรายวิชา โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 11
ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกรายวิชา โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 12

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลด แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกรายวิชา โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 13
ดาวน์โหลด แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกรายวิชา โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 14

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลด แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกรายวิชา โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 15
ดาวน์โหลด แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกรายวิชา โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 16

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลด แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกรายวิชา โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 17
ดาวน์โหลด แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกรายวิชา โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 18

ขอบคุณที่มา : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (bangkok.go.th)

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้เผยแพร่ผลงาน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยนายณัฎฐ์กร สวยเกษร ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม
บทความถัดไปแบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่