หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด แผนการจัดกิจกรรม ยุวกาชาด ชั้น ป.1-ม.6 โดยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ดาวน์โหลด แผนการจัดกิจกรรม ยุวกาชาด ชั้น ป.1-ม.6 โดยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ดาวน์โหลด แผนการจัดกิจกรรม ยุวกาชาด ชั้น ป.1-ม.6 โดยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

2938
2
ดาวน์โหลด แผนการจัดกิจกรรม ยุวกาชาด ชั้น ป.1-ม.6 โดยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ดาวน์โหลด แผนการจัดกิจกรรม ยุวกาชาด ชั้น ป.1-ม.6 โดยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ดาวน์โหลด แผนการจัดกิจกรรม ยุวกาชาด ชั้น ป.1-ม.6 โดยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

สำหรับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม ยุวกาชาด สามารถดาวน์โหลดแผน การจัดกิจกรรม ไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมได้ คลิกที่นี่เลยครับ

ดาวน์โหลด แผนการจัดกิจกรรม ยุวกาชาด โดยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ดาวน์โหลด แผนการจัด กิจกรรม ยุวกาชาด โดยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ดาวน์โหลด แผนการจัดกิจกรรม ยุวกาชาด โดยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ดาวน์โหลด แผนการจัด กิจกรรม ยุวกาชาด โดยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้จัดทําแผน การจัดกิจกรรม ยุวกาชาดขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อันเป็นแนวทางในการจัดทําแผน การจัดกิจกรรม ยุวกาชาดในสถานศึกษา โดยนําเสนอการจัดกิจกรรมตามกระบวนการของยุวกาชาด เน้นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทั้งนี้สถานศึกษา สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม

สําหรับแผน การจัดกิจกรรม ยุวกาชาด จัดทําเพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

• ชื่อกลุ่มกิจกรรม

• ลําดับแผนการจัดกิจกรรม

• ระดับสมาชิกยุวกาชาด

• เรื่องที่จะจัดกิจกรรม

• สาระสําคัญ

• จุดประสงค์การจัดกิจกรรม

• กิจกรรมเสนอแนะ

• สื่อการจัดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้

• การวัดและประเมินผล

สําหรับกิจกรรมเสนอแนะ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดสามารถศึกษาได้จากภาคผนวก ก โดยนําชื่อกิจกรรมที่เสนอแนะ ไปออกแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของกิจกรรมและสภาพท้องถิ่นได้ อนึ่ง ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบด้วย

หวังว่าแผนการจัดกิจกรรมนี้ จะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางการจัดทําหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ของแต่ละสถานศึกษา และสามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

แผนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ระดับ 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

แผนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ระดับ 3-4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด เอกสารวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (พร้อมเฉลย) ป.6 และ ม.3 โดย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
บทความถัดไปคืนนี้ห้ามพลาด!! #ฝนดาวตกเจมินิดส์ คืน 13 ถึงรุ่งเช้า 14 ธ.ค. 63 คาดมีอัตราการตกเฉลี่ยมากถึง 150 ดวงต่อชม.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here