ดาวน์โหลดฟรี!! แผนการจัดการเรียนรู้ ครบทุกรายวิชา ตรงตามตัวชี้วัด ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.
ดาวน์โหลดฟรี!! แผนการจัดการเรียนรู้ ครบทุกรายวิชา ตรงตามตัวชี้วัด ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

ดาวน์โหลดฟรี!! แผนการจัดการเรียนรู้ ครบทุกรายวิชา ตรงตามตัวชี้วัด ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

สำหรับคุณครูที่ใช้หนังสือเรียนของ อักษรเจริญทัศน์ อจท. วันนี้ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการสอน แจกกระหน่ำ!!! ต้อนรับเปิดเทอม เตรียมให้พร้อมกับแผนฯ ให้ครูดาวน์โหลดฟรี ทุกวิชา ทุกระดับชั้น!! ไม่ว่าโรงเรียนจะให้สอน On ไหน ครูนำไปปรับใช้ได้เลยทันที!!

ดาวน์โหลดฟรี!! แผนการจัดการเรียนรู้ ครบทุกรายวิชา ตรมตามตัวชี้วัด ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.
ดาวน์โหลดฟรี!! แผนการ จัดการเรียนรู้ ครบทุกรายวิชา ตรมตามตัวชี้วัด ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

ดาวน์โหลดแผนฯ ระดับประถมศึกษา

ภาษาไทย : bit.ly/359sVd4
คณิตฯ : bit.ly/2RKQZ2G
วิทย์ฯ : bit.ly/3gqs1y5
สังคมศึกษาฯ : bit.ly/3iCB41l
ภาษาอังกฤษ : bit.ly/3xggmJ0
สุขศึกษาฯ : bit.ly/3viPmqC
ศิลปะ : bit.ly/3pN2oM7
การงานอาชีพ : bit.ly/3gqsm3P

ดาวน์โหลดแผนฯ ระดับมัธยมศึกษา

ภาษาไทย : bit.ly/35bPRIq
คณิตฯ : bit.ly/3xmdJ8B
วิทย์ฯ : bit.ly/3zlmIZc
สังคมศึกษาฯ : bit.ly/2Tr4Onl
ภาษาอังกฤษ : bit.ly/3ggQqqN
สุขศึกษาฯ : bit.ly/3gwrZEC
ศิลปะ : bit.ly/3iAaXZ2
การงานอาชีพ : bit.ly/3iEQulQ

แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกวิชา ทุกระดับชั้น
– แผนละเอียดเป็นรายชั่วโมง ครูเห็นภาพชัด สามารถปรับใช้ได้เลย
– มีคำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างแผนการเรียนรู้ที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด
– พร้อมแบบทดสอบก่อน
-หลังเรียน และใบงาน ใช้เป็นสื่อฯ เสริมสำหรับห้องเรียนได้สะดวก
– แบบประเมินท้ายหน่วย ช่วยครูวัดและประเมินผู้เรียน
– มาใน File Word ที่คุ้นเคย ทำให้ปรับใช้สะดวก ง่าย ลดภาระครู

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ : อักษรเจริญทัศน์ อจท.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่