หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้กลาง BBL 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ป.1-3

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้กลาง BBL 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ป.1-3

6500
0
ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้กลาง BBL 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ป.1-3
ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้กลาง BBL 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ป.1-3

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้กลาง BBL 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ป.1-3

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning Technology for Educational Quality Development) โดยแบ่งการดําเนินงานเป็น 2 ส่วนคือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษา ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้กลาง BBL  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ป.1-3
ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้กลาง BBL 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ป.1-3 3

ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดทําหน่วยการจัดการเรียนรู้กลางสําหรับครูนําไปปรับใช้ ตามความเหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย มาร่วม กันจัดทํา อย่างไรก็ตามการดําเนินงานครั้งนี้มีรายละเอียดและขอบเขต ข้อจํากัด ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการจัดการเรียนรู้ใน 5 กลุ่มสาระหลัก ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย กลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักของ Brain-based Learning (BBL)

วิธีดาวน์โหลด

สามารถเข้าเว็บไซต์ http://www.dlit.ac.th และดาวน์โหลดได้ดังนี้

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้กลาง BBL  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ป.1-3
ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้กลาง BBL 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ป.1-3 4

1. ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประถมศึกษาปีที่ 1 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | ประถมศึกษาปีที่ 3
2. ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 1 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | ประถมศึกษาปีที่ 3
3. ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 1 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | ประถมศึกษาปีที่ 3
4. ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | ประถมศึกษาปีที่ 3
5. ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประถมศึกษาปีที่ 1 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | ประถมศึกษาปีที่ 3

ติดตามข่าวสารการศึกษา สื่อการสอน และเรื่องราวดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับครูมืออาชีพ ได้ฟรีที่นี่ Kruachieve.com : ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู คือการเป็นครูมืออาชีพ หรือทางเฟชบุ้ค Kruachieve.com

บทความก่อนหน้านี้สพฐ.เปิดตัวแอพรวมเนื้อหาการสอน พร้อมชวนครูทุกคนเป็นยูทูปเบอร์ใช้ขอวิทยฐานะได้
บทความถัดไปสรุปยอดจำนวนผู้เข้าสอบ รอง ผอ. ปี63 สังกัด สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่