ดาวน์โหลด แบบแจ้งรายชื่อกรณียื่นคำขอในระบบ DPA ไม่สำเร็จ ในวันที่ 1 ตุลาคม โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.
ดาวน์โหลด แบบแจ้งรายชื่อกรณียื่นคำขอในระบบ DPA ไม่สำเร็จ ในวันที่ 1 ตุลาคม โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

ดาวน์โหลด แบบแจ้งรายชื่อกรณียื่นคำขอในระบบ DPA ไม่สำเร็จ ในวันที่ 1 ตุลาคม โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

แบบแจ้งรายชื่อข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอแต่ไม่สำเร็จ

เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล หรือระบบ DPA เพื่อให้สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลคำขอและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นขอรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป นั้น

เนื่องจาก มีการยื่นคำขอผ่านระบบเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ยื่นคำขอ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอความร่วมมือสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. ให้ระบุรายละเอียดของคำขอที่ยื่นผ่านระบบแล้วแต่ไม่สำเร็จในตาราง ดังแนบ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจส่งไปยังเมลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือส่งโดยวิธีอื่น ในวันที่ไม่สามารถทำรายการได้ หรือวันอื่นในภายหลัง

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ นำส่งข้อมูลตารางรายละเอียดดังกล่าว มายังอีเมลของสำนักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้

  • ภาคเหนือ ส่งที่ dpa.north.otepc@outlook.com
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งที่ dpa.northeast.otepc@outlook.com
  • ภาคกลาง ส่งที่ dpa.central.otepc@outlook.com
  • ภาคใต้ ส่งที่ dpa.south.otepc@outlook.com

3. เมื่อสถานศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ สามารถนำส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ได้แล้ว ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำรายการได้สำเร็จ ตามที่ระบุในตาราง ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้ที่ยื่นคำขอแต่ไม่สำเร็จ เสียสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งย้อนหลังแต่อย่างใด

สำนักงาน ก.ค.ศ.

1 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลด แบบแจ้งรายชื่อกรณียื่นคำขอในระบบ DPA ไม่สำเร็จ ในวันที่ 1 ตุลาคม โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.
ดาวน์โหลด แบบแจ้งรายชื่อกรณียื่นคำขอในระบบ DPA ไม่สำเร็จ ในวันที่ 1 ตุลาคม โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.
ดาวน์โหลด แบบแจ้งรายชื่อกรณียื่นคำขอในระบบ DPA ไม่สำเร็จ ในวันที่ 1 ตุลาคม โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.
ดาวน์โหลด แบบแจ้งรายชื่อกรณียื่นคำขอในระบบ DPA ไม่สำเร็จ ในวันที่ 1 ตุลาคม โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. 3

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่