ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางลูกเสือ
ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางลูกเสือ

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางลูกเสือ

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางลูกเสือ
ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางลูกเสือ 2
ลส.๑คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
ลส.๒ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ลส.๓ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ
ลส.๔ใบโอนกองลูกเสือ
ลส.๕รายงานการลูกเสือประจำปี
ลส.๖ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง
ลส.๗ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ
ลส.๘ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลส.๙ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ
ลส.๑๐รายงานการเงินลูกเสือ
ลส.๑๑ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ
ลส.๑๒ใบตั้งกองลูกเสือ
ลส.๑๓ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
ลส.๑๔ใบสำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ
ลส.๑๕บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง
ลส.๑๖บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ
ลส.๑๗บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลส.๑๘บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ
ลส.๑๙ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มา : http://boyscouts.obec.go.th/scout/form/form1.html

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญทำแบบทดสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น จำนวน 100 ข้อ ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไปถึงจะได้รับเกียรติบัตร
บทความถัดไปขอเชิญอบรมออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน” โดยโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป.ชลบุรี เขต 2
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่