ดาวน์โหลด แบบฟอร์มจัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันและจ้างแม่ครัว 2566
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มจัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันและจ้างแม่ครัว 2566

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มจัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันและจ้างแม่ครัว 2566 โครงการอาหารกลางวัน 2566

-บันทึกข้อความ
-สัญญายืมเงิน
-แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
-ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
-ใบรับรองการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน
-ขออนุมัติยืมเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
-รายงานขอจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน
-บันทึกตกลงจ้าง
-ใบส่งมอบงาน
-ใบตรวจรับพัสดุ
-รายงานขอจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มจัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันและจ้างแม่ครัว 2566
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มจัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันและจ้างแม่ครัว 2566 โครงการอาหารกลางวัน 2566 3
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มจัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันและจ้างแม่ครัว 2566
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มจัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันและจ้างแม่ครัว 2566 โครงการอาหารกลางวัน 2566 4

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา :: Facebook เพจ ครูคณิต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่