ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกอ่านสะกดคำและแจกลูก โดย สพป.ชัยนาท
ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกอ่านสะกดคำและแจกลูก โดย สพป.ชัยนาท

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกอ่านสะกดคำและแจกลูก โดย สพป.ชัยนาท

ดาวน์โหลดฟรีเอกสาร “ฝึกอำนสะกดคำ และแจกลูก” เล่มนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อการสอนที่หลากหลายในการสอนอ่านสอนเขียนภาษาไทยให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การจัดทำ ผู้เขียนรวบรวมจากประสบการณ์ในการเป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นด้วยการเดินตามรอยเท้าครู ครูผู้ที่สอนให้ผู้เขียนอ่านออกเขียนได้โดยวิธีสะกดคำและแจกลูกเริ่มตันจากจำพยัญชนะสระ แล้วประสมเป็นคำ อ่านสะกดคำแล้วต่อด้วยแจกลูกตามมาตราตัวสะกดต่างๆ และผันวรรณยุกต์ เอกสารนี้

ผู้เขียนเรียบเรียงการฝึกอ่าน ดังนี้
๑. อ่านคำในมาตรา แม่ ก กา ประสมสระอะถึงสระเอา
๒. อ่านผันวรรณยุกต์คำในมาตรา แม่ ก กา
๓. อ่านสะกดคำและแจกลูก มาตรา แม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กก แม่กด แม่กบ ซึ่งคุณครูต้องอธิบายสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป เพิ่มเติมโดยดูจากตัวอย่างที่ให้ด้วย
๔. อ่านผันวรรณยุกต์คำประสมสระและมีตัวสะกด

ทั้งนี้ ผู้เขียนจะให้ตัวอย่างเรียงลำดับสระและตัวสะกดตามข้อที่ ๑ และ ๓ พยัญชนะบางตัว สระบางตัวหรือตัวสะกดบางตัวที่ออกเสียงยากและมีใช้น้อยจะข้ามไป หรือบางพยัญชนะประสมเป็นคำไม่สุภาพก็ข้ามไปเช่นกัน คุณครูไม่ต้องกังวลเพราะผู้เขียนได้แบ่งอักษรเป็นสามหมู่ พยัญขนะที่ข้ามอยู่หมูใด นักเรียนสามารถเรียนรู้เทียบเคียงเองได้

การนำอักษรสูงและอักษรต่ำวางหน้าเดียวกันในตอนต้นๆ เนื่องจากประสบการณ์การสอนผันวรรณยุกต์นักเรียนจะออกเสียงผันผิด เช่น ออกเสียงว่า ฟ อา ฟ – ฟา เอก ฝ้า ผู้เขียนแก้ไขด้วยการเขียนแผนภูมิฝึกอ่านให้อักษรสูงและอักษรต่ำอยู่แผ่นเดียวกัน ยัญชนะเป็นคู่กัน คือ ขค ฉช ถท ผพ ฝฟ สช หฮ สอนอ่านออกเสียงและให้สังเกตการออกเสียง จนกระทั่งนักเรียนจับสังเกตระหว่างอักษรสูงกับอักษรต่ำได้ อ่านจนคล่องปากคุ้นเสียง และอ่านออกเสียงเองได้ในที่สุด

คำที่เป็นตัวหนา คุณครูควรธิบายความหมายและยกตัวอย่างคำเพิ่มเติมเป็นคำพูด และแบบฝึกอ่านนี้คุณครูไม่ควรให้นักเรียนนั่งคัดลอกเพราะจะเกิดความเบื่อหน่าย แต่ควรทบทวน จากการให้เขียนคำตามคำบอกหลังจากฝึกอำานสะกดคำ แจกลูก ผันวรรณยุกต์ได้คล่องปาก คุ้นเสียงแล้ว โดยพิจารณาคัดเลือกคำที่สอนอ่านตามความเหมาะสม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

แบบฝึกอ่าน สะกดคํา แจกลูกคํา

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกอ่านสะกดคำและแจกลูก โดย สพป.ชัยนาท
ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกอ่าน สะกดคำ และแจกลูก โดย สพป.ชัยนาท
ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกอ่านสะกดคำและแจกลูก โดย สพป.ชัยนาท
ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกอ่าน สะกดคำ และแจกลูก โดย สพป.ชัยนาท

แบบฝึกหัด การสะกดคำ

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกอ่านสะกดคำและแจกลูก โดย สพป.ชัยนาท
ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกอ่านสะกดคำและแจกลูก โดย สพป.ชัยนาท

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่