ดาวน์โหลด แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตไฟล์โดย ครูสายบัว
ดาวน์โหลด แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตไฟล์โดย ครูสายบัว

ดาวน์โหลด แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือนครู 2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตไฟล์โดย ครูสายบัว

ดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 doc แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2565 pdf แก้ไขได้ แบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์ *.doc สามารถแก้ไขได้ แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2564 pdf อ่านต่อ >> ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔ สายงาน จำนวน ๑๗ แบบ โดย ก.ค.ศ. เริ่มใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอขอบคุณคุณครูสดใส ต้นฉบับเอกสาร และครูสายบัวนำมาพัฒนาปรับปรุงเผยแพร่ให้คุณครูได้นำไปใช้ร่วมกันค่ะ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตไฟล์โดย ครูสายบัว
ดาวน์โหลด แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตไฟล์โดย ครูสายบัว
ดาวน์โหลด แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตไฟล์โดย ครูสายบัว
ดาวน์โหลด แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตไฟล์โดย ครูสายบัว
ดาวน์โหลด แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตไฟล์โดย ครูสายบัว

แบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง

แบบประเมินองค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

แบบประเมินองค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2564 doc

1.แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย).docx

2.แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยั่งไม่มีวิทยฐานะ).docx

3.แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ).docx

4.แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ).docx

5.แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญ).docx

6.แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญพิเศษ).docx

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

เครดิตเพจ : ครูสายบัว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่