แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูฯ แบบล่าสุด 4 ด้าน ไฟล์ Word - PDF (ใช้เลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูฯ แบบล่าสุด 4 ด้าน ไฟล์ Word - PDF (ใช้เลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูฯ แบบล่าสุด 4 ด้าน ไฟล์ Word – PDF (ใช้เลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ)

ตาม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมิน ผลการ ปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู และผู้บริหาร ทั้งไฟล์เวิร์ดและไฟล์ PDF ดาวน์โหลดที่นี่

แบบประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูฯ แบบใหม่ 4 ด้าน (ใช้เลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ)
แบบลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูฯ แบบใหม่ 4 ด้าน (ใช้เลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ)

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ. | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่