ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔ สายงาน จำนวน ๑๗ แบบ โดย ก.ค.ศ. เริ่มใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔ สายงาน จำนวน ๑๗ แบบ โดย ก.ค.ศ. เริ่มใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔ สายงาน จำนวน ๑๗ แบบ โดย ก.ค.ศ. เริ่มใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คําชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา คําชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา คําชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๓. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลตสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ได้จาก QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔ สายงาน จำนวน ๑๗ แบบ โดย ก.ค.ศ. เริ่มใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔ สายงาน จำนวน ๑๗ แบบ โดย ก.ค.ศ. เริ่มใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ ก.ค.ศ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

– ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่ (PA)
– ว21/2564 ก.ค.ศ. ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
– ว10-12 ก.ค.ศ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่) 4 สายงาน
– ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะการให้ได้รับงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่