ดาวน์โหลดไฟล์ แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 โดย สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 โดย สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 โดย สพฐ.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําหนังสือ แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหา ในด้านการอ่านการเขียน โดยจําแนกเนื้อหาออกเป็น 7 เล่ม ได้แก่ เล่ม 1 พยัญชนะและสระ, เล่ม 2 คําที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป, เล่ม 3 คําที่ไม่มีตัวสะกดและคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา, เล่ม 4 คําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา, เล่ม 5 คําควบกล้ําและคําที่มีอักษรนํา, เล่ม 6 คําผันวรรณยุกต์, เล่ม 7 คําที่มีตัวการันต์ หนังสือแนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนทั้ง 7 เล่มนี้บรรจุไว้ ในกล่องเดียวกัน ในแต่ละเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วยแบบวินิจฉัย แผนการสอนซ่อมเสริม และแบบประเมิน ซึ่งครูผู้สอนสามารถจัดทําสําเนาเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การสอนซ่อมเสริมนักเรียนทําได้อย่างทั่วถึง

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 โดย สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ แนวการสอน ซ่อมเสริม การอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 โดย สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 โดย สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 โดย สพฐ.

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) จังหวัดนครปฐม
บทความถัดไปลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร OEC Talks ครั้งที่ 4 รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา LIVE ถ่ายทอดสด วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทำแบบประเมินภายใน 22.00 น.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่