แจกไฟล์ สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์ Excel แก้ไขได้ คิดคะแนนอัตโนมัติ
แจกไฟล์ สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์ Excel แก้ไขได้ คิดคะแนนอัตโนมัติ

แจกไฟล์ สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์ Excel แก้ไขได้ คิดคะแนนอัตโนมัติ

กคศ.ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์แบะวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีการบังคับใช้หลักเกณฑ์ตาม ว.21/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินครูผู้ช่วย 2565 xls แบบสรุปผลการประเมินครูผู้ช่วย 4 ครั้ง วิธีคิดคะแนนประเมินครูผู้ช่วย แบบสรุปผลการประเมินครูผู้ช่วย 4 ครั้งในลิงก์ด้านล่าง

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีองค์ประกอบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วย 2565

๑. ด้านการปฏิบัติตน (๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย

๑) วินัยและการรักษาวินัย (๖ คะแนน)
๒) คุณธรรม จริยธรรม (๖ คะแนน)
๓) จรรยาบรรณวิชาชีพ (๖ คะแนน)
๔) การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๖ คะแนน)
๕) จิตวิญญาณความเป็นคร (๘ คะแนน)
๖) จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู (๘ คะแนน)

๒. ด้านการปฏิบัติงาน (๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย

๑) การจัดการเรียนการสอน (๒๔ คะแนน)
๒) การบริหารจัดการขั้นเรียน (๑๒ คะแนน)
๓) การพัฒนาตนเอง (๘ คะแนน)
๔) การทำงานเป็นทีม (๔ คะแนน)
๕) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา (๘ คะแนน)
๖) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี (๔ คะแนน)

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์ Excel แก้ไขได้ คิดคะแนนอัตโนมัติ 5
แจกไฟล์ สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์ Excel แก้ไขได้ คิดคะแนนอัตโนมัติ
แจกไฟล์ สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์ Excel แก้ไขได้ คิดคะแนนอัตโนมัติ 6

*** ให้ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องก่อนแก้ไขครับ ***

ขอบคุณที่มา : ครูคอมออนไลน์

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์

คลิกที่ไฟล์ >> ดาวน์โหลด >> Microsoft Excel .xlsx

แจกไฟล์ สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์ Excel แก้ไขได้ คิดคะแนนอัตโนมัติ 7

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่