หน้าแรก ดาวน์โหลด แจกไฟล์ สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์ Excel แก้ไขได้ คิดคะแนนอัตโนมัติ

แจกไฟล์ สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์ Excel แก้ไขได้ คิดคะแนนอัตโนมัติ

1465
0
แจกไฟล์ สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์ Excel แก้ไขได้ คิดคะแนนอัตโนมัติ
แจกไฟล์ สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์ Excel แก้ไขได้ คิดคะแนนอัตโนมัติ

แจกไฟล์ สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์ Excel แก้ไขได้ คิดคะแนนอัตโนมัติ

กคศ.ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์แบะวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีการบังคับใช้หลักเกณฑ์ตาม ว.21/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติตน (๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย

๑) วินัยและการรักษาวินัย (๖ คะแนน)
๒) คุณธรรม จริยธรรม (๖ คะแนน)
๓) จรรยาบรรณวิชาชีพ (๖ คะแนน)
๔) การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๖ คะแนน)
๕) จิตวิญญาณความเป็นคร (๘ คะแนน)
๖) จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู (๘ คะแนน)

๒. ด้านการปฏิบัติงาน (๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย

๑) การจัดการเรียนการสอน (๒๔ คะแนน)
๒) การบริหารจัดการขั้นเรียน (๑๒ คะแนน)
๓) การพัฒนาตนเอง (๘ คะแนน)
๔) การทำงานเป็นทีม (๔ คะแนน)
๕) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา (๘ คะแนน)
๖) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี (๔ คะแนน)

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์ Excel แก้ไขได้ คิดคะแนนอัตโนมัติ 2

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : ครูคอมออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร Introduction to Data Studio รับเกียรติบัตร จาก Google
บทความถัดไปประกาศ ศธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่