แจกฟรี!! แจกแผนการจัดประสบการณ์ ครูศพด.-อนุบาล ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี จาก อจท.
แจกฟรี!! แจกแผนการจัดประสบการณ์ ครูศพด.-อนุบาล ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี จาก อจท.

แจกฟรี!! แจกแผนการจัดประสบการณ์ ครูศพด.-อนุบาล ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี จาก อจท.

แจกฟรี!! แจกแผนการจัดประสบการณ์ ครูศพด.-อนุบาล ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี จาก อจท.
แจกฟรี!! แจกแผนการจัดประสบการณ์ ครูศพด.-อนุบาล ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี จาก อจท.

แจกแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ครูศพด.-อนุบาล ดาวน์โหลดปรับใช้จัดกิจกรรมในห้องเรียน หรือส่งต่อให้ผู้ปกครองใช้เป็นกิจกรรมในช่วงเด็ก ๆ ต้องอยู่บ้าน ให้แบบฟรี ๆ

ศพด. ครบ 4 สาระฯอายุ 2-3 ปี

ดาวน์โหลด: bit.ly/3cBqcNG

อายุ 3-4 ปี
ดาวน์โหลด: bit.ly/3iBNmak

อนุบาลครบทุกระดับชั้น อ.1-อ.3 ครบ 4 สาระฯ

ดาวน์โหลด: bit.ly/3oYf0yA

1.สาระเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก : เสริมให้เด็ก ๆ รู้จักอวัยวะต่าง ๆ ของตัวเอง และวิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี. กิจกรรมต่าง ๆ เสริมการสอนให้เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองคนเดียวหรือกับผู้อื่น

2.สาระเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก : ให้เด็กรู้จักครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่าง ๆ รอบตัวเด็ก จากหลากหลายกิจกรรมในใบงาน

3.สาระธรรมชาติรอบตัวเด็ก : ใบงานเสริมกิจกรรมให้เด็กรู้จักสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ รู้จัก ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ

4.สาระสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก : เสริมกิจกรรมให้เด็กรู้จักสิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะและการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม ครูปฐมวัยเข้าดลุ่มนี้เลย : https://www.facebook.com/groups/2124475654355415/user/100066627244820

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่