ดาวน์โหลด เอกสารโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 เรื่อง
ดาวน์โหลด เอกสารโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 เรื่อง

ดาวน์โหลด เอกสารโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 เรื่อง

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินกิจกรรมและแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 เรื่อง ดังนี้

1) แนวทางการประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต
2) แนวทางการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน
3) แนวทางการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
4) แนวทางการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
5) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน”
6) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “บริษัทสร้างการดี” (บริษัทสร้างการดี 4.0)
7) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “ค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ STRONG”
8) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “สร้างสำนึกพลเมือง”
9) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต”
10) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “ถอดบทเรียน”
11) แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ดาวน์โหลด เอกสารโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 เรื่อง
ดาวน์โหลด เอกสารโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 เรื่อง

ในการนี้ โครงการโรงเรียนสุจริต ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาข้อมูลจากเอกสารดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต

ที่มา :: โครงการโรงเรียนสุจริต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่