หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 เล่ม เผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 เล่ม เผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 เล่ม เผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

9190
6
ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 เล่ม เผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เผยแพร่ เอกสารมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 20 รายการ ดังนี้

1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 เล่ม เผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2.พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

3. OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580

5. รายงานผลการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของต่างประเทศ

ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 เล่ม เผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 11

6. เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง่ายๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

7. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)

9. รายงานการวิจัยและพัฒนา กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 เล่ม เผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 12

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้ดร.แกง โพสต์อธิบาย น้ำสบู่ทำลายไวรัสได้อย่างไร ?
บทความถัดไปสั่งทำแพลตฟอร์มรองรับให้ข้าราชการทำงานที่บ้าน ไม่ให้ระบบงานราชการสะดุด
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

6 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่