ดาวน์โหลดฟรี รวมเอกสารธุรการในชั้นเรียน มากกว่า 100 รายการ
ดาวน์โหลดฟรี รวมเอกสารธุรการในชั้นเรียน มากกว่า 100 รายการ

ดาวน์โหลดฟรี รวมเอกสารธุรการชั้นเรียน doc ไฟล์แก้ไขได้ มากกว่า 100 รายการ

ครูอาชีพแจกไฟล์ฟรี งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน ธุรการชั้นเรียน รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบผู้เรียนอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายดำเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ดีที่สุด และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สอนดูแลความเรียบร้อยของผู้เรียนได้ งานธุรการ คือ งานที่เกี่ยวกับการควบคุม ดำเนินการติดต่อโต้ตอบ ประสานงาน จัดระเบียบ สั่งการ การเงิน พัสดุ ฯลฯ เพื่อให้ การบริการของหน่วยงานเป็นไปด้วย ความถูกต้องเรียบร้อย รวดเร็ว มีหลักฐานแน่นอน รวมทั้งการตรวจสอบ เก็บรักษา ค้นหา ทำลายซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างเอกสาร

 • การวิเคราะห์ผู้เรียน
 • กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
 • ตารางความก้าวหน้าของผู้เรียน
 • ทะเบียนเกียรติบัตร
 • ทะเบียนคำสั่ง
 • ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
 • บันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน
 • บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน
 • บันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน
 • บันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน
 • บันทึกการให้คำปรึกษา
 • บันทึกภาวะโภชนาการนักเรียน
 • แบบควบคุมการจ่ายอาหารเสริม(นม)
 • แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
 • แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน
 • ประวัติส่วนตัวของนักเรียน
 • หลักฐานการใช้สื่อ
ดาวน์โหลดฟรี รวมเอกสารธุรการชั้นเรียน doc ไฟล์แก้ไขได้ มากกว่า 100 รายการ
ดาวน์โหลดฟรี รวมเอกสาร ธุรการในชั้นเรียน มากกว่า 100 รายการ
ดาวน์โหลดฟรี รวมเอกสารธุรการในชั้นเรียน มากกว่า 100 รายการ

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสารการศึกษา สื่อการสอน และเรื่องราวดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับครูมืออาชีพ ได้ฟรีที่นี่ Kruachieve.com : ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู คือการเป็นครูมืออาชีพ หรือทางเฟชบุ้ค Kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่