แจกไฟล์ เอกสารคุรุชนคนคุณธรรม ระดับประเทศ โดยครูพรพรรณ ปิ่นเงิน สพป.สมุทรปราการ เขต 1
แจกไฟล์ เอกสารคุรุชนคนคุณธรรม ระดับประเทศ โดยครูพรพรรณ ปิ่นเงิน สพป.สมุทรปราการ เขต 1

แจกไฟล์ เอกสารคุรุชนคนคุณธรรม ระดับประเทศ โดยครูพรพรรณ ปิ่นเงิน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เล่มรายงานคุรุชนคนคุณธรรม doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ฟรี เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับครูประกอบด้วยการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ตามคุณธรรม 5 ข้อ ได้แก่ 1. พอเพียง 2. กตัญญู 3. ซื่อสัตย์สุจริต 4. ความรับผิดชอบ และ 5. อุดมการณ์คุณธรรม พร้อมเอกสาร หลักฐานอ้างอิงตามข้อเท็จจริง ซึ่งผลงานที่นำเสนอนี้เกิดจากการปฏิบัติจริง ที่ข้าพเจ้าทุ่มเท มุ่งมั่นและเอาใจ ใส่ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีกับครู นักเรียน โรงเรียน และชุมชน โดยข้าพเจ้าได้รับประกาศเกียรติคุณครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2561 ประกาศเกียรติคุณครูดีของแผ่นดิน ชั้นที่ 5 ในปีการศึกษา 2562 และอยู่ระหว่างการประเมินครองตน ครองคน ของงานสำหรับครูดีของแผ่นดิน ชั้นที่ 4 ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และปัจจุบันกำลังดำเนินการสร้างเด็กดีของแผ่นดิน (เด็กดี Z-iDol) และนวัตกรรมสร้างคนดีให้แผ่นดิน เพื่อขอรับประกาศเกียรติคุณครูดีของแผ่นดิน ชั้นที่ 3 ต่อไป

ขอขอบคุณไฟล์จาก ครูพรพรรณ ปิ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ เอกสารคุรุชนคนคุณธรรม ระดับประเทศ โดยครูพรพรรณ ปิ่นเงิน สพป.สมุทรปราการ เขต 1
แจกไฟล์ เอกสารคุรุชนคนคุณธรรม ระดับประเทศ โดยครูพรพรรณ ปิ่นเงิน สพป.สมุทรปราการ เขต 1
แจกไฟล์ เอกสารคุรุชนคนคุณธรรม ระดับประเทศ โดยครูพรพรรณ ปิ่นเงิน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เล่มรายงานคุรุชนคนคุณธรรม doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ฟรี

ขอบคุณไฟล์ : ครูไทยใจพัฒนา by ครูโน้ต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่