ดาวน์โหลดไฟล์ รวมเอกสารการเงินปี 2566 เอกสารงานการเงินโรงเรียน ไฟล์ doc xls แก้ไขได้
ดาวน์โหลดไฟล์ รวมเอกสารการเงินปี 2566 เอกสารงานการเงินโรงเรียน ไฟล์ doc xls แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ รวมเอกสารการเงินปี 2566 เอกสารงานการเงินโรงเรียน ไฟล์ doc xls แก้ไขได้

แจกฟรีไฟล์ เอกสารการเงินโรงเรียนไฟล์แก้ไขได้ ขอบคุณไฟล์จาก คุณครูภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ครูการเงินต้องทำอะไรบ้าง

 1. ทำงานเคียงคู่กับครูพัสดุ  แน่นอนการเงินกับพัสดุเป็นของคู่กัน ครูพัสดุทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง แล้วนำเรื่อง(ยอดเงินที่จะจ้างหรือซื้อของ)มาให้ครูการเงินเพื่อไปเบิกเงินที่ธนาคาร  การทำงานต้องทำเป็นระบบ ถ้าไม่มีเรื่องเราก็ไม่สามารถไปเบิกเงินได้
 2. ไปธนาคารเพื่อเบิกเงิน  การเบิกงานของครูการเงิน ต้องมีลายเซ็น  2 ใน 3 ของบุคลากรในโรงเรียนในใบถอนเงิน ลายเซ็นต้องเหมือนกับที่เซ็นไว้กับธนาคารในวันแรกที่ไปทำเรื่อง เราจะเปลี่ยนลายเซ็นไม่ได้เด็ดขาด เพราะจะไม่สามารถเบิกเงินได้ การไปธนาคารของครูการเงิน อาจไปอาทิตย์ละครั้ง หรือแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือโรงเรียนจะจัดซื้อจัดจ้างบ่อยแค่ไหน เวลาไปธนาคารต้องไปคาบที่ว่างจากงานสอน หรือถ้าไม่ว่างก็ต้องฝากเด็กไว้กับครูข้างห้อง ถ้าไปวันจันทร์กับวันศุกร์ คิวอาจจะยาว เลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องรอนะคะ (มีความอดทนสูงมาก)
 3. จ่ายค่าสาธารณูปโภค  ไม่ว่าจะเป็น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า แต่ดีที่บางอย่างสามารถจ่ายเงินที่ธนาคารได้เลย เช่นค่าน้ำ ค่าไฟ แต่ค่าโทรศัพท์ต้องไปจ่ายเองณ ที่ทำการ และเสียภาษีเองที่สรรพากร (เห็นไหมคะว่าได้รู้จักเจ้าหน้าอื่นๆต่างๆนอกเหนือจากในโรงเรียนอีกเยอะมาก ถือเป็นการสร้างเครือข่าย)
 4. ทำทะเบียนคุมเงินต่างๆ  เช่น  ทะเบียนคุมเงินอุดหนุน แยกเป็นอุดหนุนทั่วไป กับ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน(ได้ทำงานคู่กับเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันอีกด้วย)  การซื้อทุกครั้งที่มีการเบิกจากเงินหรือเงินเข้า ต้องมีการบันทึกในทะเบียนคุมต่างๆ และจัดทำบัญชีเงินคงประจำวันเพื่อเสนอ ผอ.
 5. กรอกระบบ E- Budget  เมือสิ้นปีงบประมาณและกลางปีงบประมาณ เราจะรวมเงินต่างๆที่ได้รับและเบิกจ่ายกรอกในระบบ E- Budget  และปริ้นเก็บเป็นหลักฐานเป็นรายๆปีไป

รายการไฟล์

 • ทะเบียนคมการใช้ใบเสร็จรับเงิน
 • แบบฟอร์มงานการเงิน
 • บันทีกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา
 • แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน
 • ปก เล่มงานการเงิน
 • ปก เล่มงานการเงินแนวตั้ง
 • รายงานเงินคงเหลือ 65
 • รายงานรายได้สถานศึกษา

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ รวมเอกสารการเงินปี 2566 เอกสารงานการเงินโรงเรียน ไฟล์ doc xls แก้ไขได้
ดาวน์โหลดไฟล์ รวมเอกสารการเงินปี 2566 เอกสารงานการเงินโรงเรียน ไฟล์ doc xls แก้ไขได้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่