ข่าวดี!! หลักสูตร C4T Plus ของ สสวท. สามารถพิมพ์วุฒิบัตรใหม่ พร้อมรหัสหลักสูตร 16 ชั่วโมงได้แล้ว
ข่าวดี!! หลักสูตร C4T Plus ของ สสวท. สามารถพิมพ์วุฒิบัตรใหม่ พร้อมรหัสหลักสูตร 16 ชั่วโมงได้แล้ว

ข่าวดี!! หลักสูตร C4T Plus ของ สสวท. สามารถพิมพ์วุฒิบัตรใหม่ พร้อมรหัสหลักสูตร 16 ชั่วโมงได้แล้ว

ข่าวดีค่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หลักสูตร C4T Plus ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมจาก กคศ. ดังนี้

1. หลักสูตร C4T Plus- วิทยากรข้อมูล ได้รับการรับรองลำดับที่ 6 รหัส 64066
2. หลักสูตร C4TPlus- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ unplugged ระดับมัธยมศึกษา ได้รับการรับรองลำดับที่ 7 รหัส 64072

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ข่าวดี!! หลักสูตร C4T Plus ของ สสวท. สามารถพิมพ์วุฒิบัตรใหม่ พร้อมรหัสหลักสูตร 16 ชั่วโมงได้แล้ว
ข่าวดี!! หลักสูตร C4T Plus ของ สสวท. สามารถพิมพ์วุฒิบัตรใหม่ พร้อมรหัสหลักสูตร 16 ชั่วโมงได้แล้ว

เข้าระบบอบรมของ สสวท.

รายละเอียดการรับรอง ที่ : สพฐ.รับรองหลักสูตรพัฒนาครูฯ สายงานการสอน สังกัด สพฐ.ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จำนวน 78 หลักสูตร ทั้ง 2 หลักสูตรจำนวน 16 ชั่วโมง ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าไปพิมพ์วุฒิบัตรใหม่ในระบบ teacherpd.ipst.ac.th

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบ เรื่อง สมเด็จย่า…แม่ฟ้าหลวงของแผ่นดิน ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสันกำแพง
บทความถัดไปมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำหรับระดับอาชีวศึกษา และถึง 10 มกราคม 2565 สำหรับระดับอุดมศึกษา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่