หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

1521
0
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดย สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา

หนังสือ “การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใน วันพระราชพิธีและรัฐพิธี” ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มนี้ สํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการจัดพิมพ์ขึ้นเนื่องจากมีการปรับปรุงระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้ปรับปรุงหนังสือ “การแต่งกายประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธี และรัฐพิธี” ให้เป็นไปตามระเบียบ ดังกล่าว

เพื่อสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และบุคคลในวงงานรัฐสภาได้ใช้ศึกษาเกี่ยวกับการแต่งกายประคับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในโอกาสต่าง ๆ ตามหมายกําหนดการและกําหนด นัดหมายของทางราชการ รวมถึงเนื้อหาหรือประเด็นเกี่ยวกับการแต่ง เครื่องแบบหรือการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรและ ผู้เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา ตลอดจนผู้ที่สนใจ

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

ขอบคุณที่มา : สำนักเลขาธิการวุฒิสภา

บทความก่อนหน้านี้กรมบัญชีกลางแจ้งกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ.2563
บทความถัดไปสำนักงาน กศน.เปิดรับสมัครสอบ “พนักงานราชการทั่วไป” จำนวน 17 อัตรา สมัครทางออนไลน์ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 3-15 กรกฎาคม 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here