ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอนภาษาอังกฤษ แผนฯ คู่มือครู บัตรคำ บัตรภาพ ข้อสอบ
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอนภาษาอังกฤษ แผนฯ คู่มือครู บัตรคำ บัตรภาพ ข้อสอบ

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอนภาษาอังกฤษ แผนฯ คู่มือครู บัตรคำ บัตรภาพ ข้อสอบ

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอเอาใจครูภาษาอังกฤษ ด้วยสื่อการสอนแบบครบครันจากอักษรเจริญทัศน์ อจท. เตรียมตัวพร้อมก่อน มั่นใจได้ก่อน อักษรจัดเต็ม! ให้ครูอังกฤษสอนได้สะดวกที่สุด พบกับสื่อประกอบการสอน ตัวช่วยให้ครูอังกฤษสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้อย่างมืออาชีพ ที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้แบบฟรี ๆ แบบครบครันทั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ ละเอียดแบบรายชั่วโมง มาพร้อมกิจกรรมช่วยบรรลุตัวชี้วัดและเครื่องมือที่ช่วยให้ครูสอนง่าย สอนสะดวกยิ่งขึ้น เช่น แบบทดสอบ ใบความรู้และประเมิน

– คู่มือครู: ช่วยครูจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้าง นำ สอน สรุป ประเมิน

– บัตรคำบัตรภาพ: สื่อบัตรคำ บัตรภาพที่ใช้ประกอบกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษได้หลากหลาย- เฉลยแบบฝึกหัด: ช่วยครูตรวจสอบความเข้าใจผู้เรียนได้อย่างแม่นยำ

– Audio: สื่อประกอบบทเรียน สอนการฟังให้มีชีวิตชีวา

– Interactive Software: สื่อยกระดับการสอน ขยายประสบการณ์จากหนังสือเรียนด้วยภาพแอนิเมชัน เกม และเพลง ที่ทำให้การสอนในห้องเรียนภาษาอังกฤษน่าสนใจ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ข้อสอบ: สำหรับการฝึกฝนทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียน พร้อมให้ครูดาวน์โหลดได้แล้ว! ที่นี่

ดาวน์โหลดเลย!!

– แผนฯ: https://bit.ly/3gFaZhh
– คู่มือครู:https://bit.ly/2QOqNn4
– บัตรคำบัตรภาพ:https://bit.ly/2Qk7GBB
– เฉลย:https://bit.ly/3sMzawL
– Audio:https://bit.ly/3vgG2UJ
– Interactive Software:https://bit.ly/3gNsPPt
– ข้อสอบ:https://bit.ly/3ngZE8l

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอนภาษาอังกฤษ แผนฯ คู่มือครู บัตรคำ บัตรภาพ ข้อสอบ
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอนภาษาอังกฤษ แผนฯ คู่มือครู บัตรคำ บัตรภาพ ข้อสอบ 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่