แจกไฟล์ E-Book สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มากกว่า 128 เรื่อง ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ E-Book สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มากกว่า 128 เรื่อง ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ E-Book สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มากกว่า 128 เรื่อง ดาวน์โหลดฟรี

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาแจกฟรี E-book ฟรี หนังสือ “สำนวนไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน” ที่รวบรวมคำอธิบายสำนวนไทยซึ่งคณะกรรมการจัดทำคำอธิบายถ้อยคำภาษาไทยจัดทำขึ้นเพื่อออกอากาศในรายการวิทยุ “รู้ รัก ภาษาไทย” และได้คัดเลือกบทวิทยุที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสำนวนไทย จำนวน ๑๒๘ เรื่อง มาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ดาวน์โหลดคลิก

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ E-Book สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มากกว่า 128 เรื่อง ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ E-Book สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มากกว่า 128 เรื่อง ดาวน์โหลดฟรี 4

ราชบัณฑิตยสถานได้จัดพิมพ์หนังสือ “สำนวนไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน” มาแล้วครั้งหนึ่ง เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ราชบัณฑิตยสถาน” และได้มอบเป็นอภินันทนาการให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา เยาวซน และประชาชนผู้สนใจ จนกระทั่งหนังสือใกล้หมดแล้ว ราชบัณฑิตยสถานจึงเห็นว่าควรพิมพ์ซ้ำเป็นครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

หนังสือ “สำนวนไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน” เป็นหนังสือที่รวบรวมคำอธิบายสำนวนไทยซึ่งคณะกรรมการจัดทำคำอธิบายถ้อยคำภาษาไทยจัดทำขึ้นเพื่อออกอากาศในรายการวิทยุ “รู้ รัก ภาษาไทย”และนักวรรณศิลปักองศิลปกรรมได้คัดเลือกบทวิทยุที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสำนวนไทย จำนวน ๑๒๘ เรื่อง มาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ

ราชบัณฑิตยสถานขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทำคำอธิบายถ้อยคำภาษาไทยและคณะผู้จัดทำหนังสือ “สำนวนไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน”พิมพ์ครั้งที่ ๒ ที่ได้ร่วมดำเนินการจนสามารถพิมพ์หนังสือเล่มนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

ราชบัณฑิตยสถานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “สำนวนไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน” จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ภาษาไทย และเป็นแหล่งอ้างอิงเรียนรู้สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

ราชบัณฑิตยสถาน

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

แจกไฟล์ E-Book สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มากกว่า 128 เรื่อง ดาวน์โหลดฟรี 5
แจกไฟล์ E-Book สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มากกว่า 128 เรื่อง ดาวน์โหลดฟรี 6

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา :: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่