ดาวน์โหลด!! แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด!! แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ดาวน์โหลด!! แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ  ในการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลด!! แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับประถมศึกษา
แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ลิขสิทธิ์เป็นของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น หากมีวัตถุประสงค์อื่นใดขอให้ติดต่อมายังมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! แบบฝึกคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดย บุญพิมพ์ ภูชมศรี
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันจักรี ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอภาชี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่