สสส. แจกคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ฟรี !! แนวทางในการเตรียมพร้อมเปิดเทอม
สสส. แจกคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ฟรี !! แนวทางในการเตรียมพร้อมเปิดเทอม

สสส. แจกคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ฟรี !! แนวทางในการเตรียมพร้อมเปิดเทอม

สสส. แจกคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ฟรี !! แนวทางในการเตรียมพร้อมเปิดเทอม
สสส. แจกคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ฟรี !! แนวทางในการเตรียมพร้อมเปิดเทอม 2

จากสถานการณ์ของการระบาดไวรัสโคโรนา 19 หรือโควิด- 19 ทำให้สถานที่ต่าง ๆ ต้องมีมาตรการที่ป้องกันการแพร่ระบาด หนึ่งในสถานที่ที่มีทางภาครัฐได้ออกมาตรการอย่างเข้มข้น คือ โรงเรียน ที่ได้มีการเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาออกไปถึงเดือนกรกฎาคมนี้ เนื่องจากโรงเรียนเป็นแหล่งรวมตัวของนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง แม่ครัวและแม่บ้าน เป็นต้น และมีพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เช่น การเรียน เล่น รับประทานอาหาร มักจะเป็นกิจกรรมทำร่วมกัน จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย  

มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (มอส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย และ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการจากองค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก ได้ร่วมกันจัดทำ “คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19” เพื่อเป็นแนวทางการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอย่างเคร่งครัดภายโรงเรียน และช่วยให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน แม่ครัว และผู้ปกครอง หยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 นี้ด้วย

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปของโรคโควิด- 19 ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่เกี่ยวข้องกับระยะเตรียมการก่อนเปิดเรียนและวันเปิดภาคเรียน สุขอนามัยภายในโรงเรียน รวมถึงสุขศึกษาที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน เช่น วิธีการล้างมือ การจัดการสอนสุขศึกษาด้านสุขภาพจิตในสถานกาณ์โควิด-19 แนวทางให้สุขศึกษาสำหรับแม่ครัวและผู้สัมผัสอาหาร เป็นต้น

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 ได้ที่นี่ 

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สสส.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่