สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564
สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565) เผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564
สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่