หน้าแรก ดาวน์โหลด วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA

วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA

วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA

2584
0
วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA
วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA

วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA

วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA
วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA 6

เกณฑ์การให้คะแนน

การประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กำหนดให้มีเกณฑ์การประเมินเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพกำหนดค่าคะแนน ดังนี้

วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA
วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA 7

กรอกข้อมูลในผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA
วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA 8
วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA
วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA 9
วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA
วิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA 10

ขอบคุณที่มา : Facebook เรียนรู้วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ ดร.เชษฐา ค้าคล่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่