เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน อาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกสาขาวิชา โดยวิทยาการอาชีพพรรณานิคม
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน อาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกสาขาวิชา โดยวิทยาการอาชีพพรรณานิคม

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน อาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกสาขาวิชา โดยวิทยาการอาชีพพรรณานิคม

ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำตัวอย่าง รวมงานวิจัยในชั้นเรียน อาชีวศึกษา ทุกสาขาวิชา งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ด้วยงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่งประดิษฐ์ วิทยาลัยกาอาชีพพรรณานิคม ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในขั้นเรียนของคณะครู วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ได้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยในขั้นเรียนของคณะครูวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ทางเพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม และขอความอนุเคราะห์ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ตามแบบตอบรับ

ตัวอย่างไฟล์

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน อาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกสาขาวิชา โดยวิทยาการอาชีพพรรณานิคม
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน อาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกสาขาวิชา โดยวิทยาการอาชีพพรรณานิคม 7
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน อาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกสาขาวิชา โดยวิทยาการอาชีพพรรณานิคม
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน อาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกสาขาวิชา โดยวิทยาการอาชีพพรรณานิคม 8
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน อาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกสาขาวิชา โดยวิทยาการอาชีพพรรณานิคม 9
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน อาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกสาขาวิชา โดยวิทยาการอาชีพพรรณานิคม 10
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน อาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกสาขาวิชา โดยวิทยาการอาชีพพรรณานิคม 11

ขอบคุณที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

บทความก่อนหน้านี้การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บทความถัดไปแจกไฟล์ งานวิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยนางจริญา อินทร์ถาวร โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ดาวน์โหลดฟรี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่