ดาวน์โหลดไฟล์ รูปเล่มประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์เวิร์ด doc พร้อมปก ตามสดมภ์ที่ ก.ค.ศ กำหนดทั้งด้านปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน โดย ครูเปรม อรรถพล  มีสัตย์
ดาวน์โหลดไฟล์ รูปเล่มประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์เวิร์ด doc พร้อมปก ตามสดมภ์ที่ ก.ค.ศ กำหนดทั้งด้านปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน โดย ครูเปรม อรรถพล  มีสัตย์

ดาวน์โหลดไฟล์ รูปเล่มประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์เวิร์ด doc พร้อมปก ตามสดมภ์ที่ ก.ค.ศ กำหนดทั้งด้านปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน โดย ครูเปรม อรรถพล  มีสัตย์

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย  ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ของนายอรรถพล  มีสัตย์   ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ)    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทางผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารในการประกอบการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ทางผู้จัดทำต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสังคม  วงศ์พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ)   ที่ให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสารเล่มนี้  จนเอกสารเล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางผู้จัดทำต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ รูปเล่มประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์เวิร์ด doc พร้อมปก ตามสดมภ์ที่ ก.ค.ศ กำหนดทั้งด้านปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน โดย ครูเปรม อรรถพล  มีสัตย์
ดาวน์โหลดไฟล์ รูปเล่มประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์เวิร์ด doc พร้อมปก ตามสดมภ์ที่ ก.ค.ศ กำหนดทั้งด้านปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน โดย ครูเปรม อรรถพล  มีสัตย์ 5
ดาวน์โหลดไฟล์ รูปเล่มประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์เวิร์ด doc พร้อมปก ตามสดมภ์ที่ ก.ค.ศ กำหนดทั้งด้านปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน โดย ครูเปรม อรรถพล  มีสัตย์ 6
ดาวน์โหลดไฟล์ รูปเล่มประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์เวิร์ด doc พร้อมปก ตามสดมภ์ที่ ก.ค.ศ กำหนดทั้งด้านปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน โดย ครูเปรม อรรถพล  มีสัตย์ 7

ขอบคุณไฟล์ : นายอรรถพล  มีสัตย์   Facebook Kru Prem – ครูเปรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่