ดาวน์โหลด ไฟล์ตัวอย่างรายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก
ดาวน์โหลด ไฟล์ตัวอย่างรายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก

ดาวน์โหลด ไฟล์ตัวอย่างรายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้โรงเรียนได้จัดการส่งเสริมประชาธิปไตยแก่นักเรียนและประชาชน เพื่อนำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาให้มีชีวิตที่เป็นประชาธิปไตย และนำวิธีการจากโรงเรียนไปสู่โลกภายนอก     

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝัง และการส่งเสริมให้นักเรียนมีวิถีชีวิตแห่งประชาธิปไตย และได้นำเอาแบบอย่างวิธีการที่ถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียน……………………จึงได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนขึ้น

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด ไฟล์ตัวอย่างรายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก
ดาวน์โหลด ไฟล์ตัวอย่างรายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก 4
ดาวน์โหลด ไฟล์ตัวอย่างรายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก
ดาวน์โหลด ไฟล์ตัวอย่างรายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก 5
ดาวน์โหลด ไฟล์ตัวอย่างรายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก
ดาวน์โหลด ไฟล์ตัวอย่างรายงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนา ประชาธิปไตยในโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด รายงานผลการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้ พร้อมปก
บทความถัดไปแบบทดสอบความรู้ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ “สดุดีครูกลอนสุนทรภู่” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่