ดาวน์โหลดฟรี แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 1 ( 1 ต.ค 65-31 มี.ค 66 ) โดยครูดา
ดาวน์โหลดฟรี แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 1 ( 1 ต.ค 65-31 มี.ค 66 ) โดยครูดา

ดาวน์โหลดฟรี แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 1 ( 1 ต.ค 65-31 มี.ค 66 ) โดยครูดา

รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (สายงานการสอน) เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอนและ
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 )

นางสาวมนปริยารัตน์ เจิมเฉลิม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำเย็น
กองการศึกษา เทศบาลตำบลบัานแซว
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 1 ( 1 ต.ค 65-31 มี.ค 66 ) โดยครูดา
ดาวน์โหลดฟรี แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 1 ( 1 ต.ค 65-31 มี.ค 66 ) โดยครูดา
ดาวน์โหลดฟรี แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 1 ( 1 ต.ค 65-31 มี.ค 66 ) โดยครูดา

ไฟล์สำรอง

ขอขอบคุณผู้จัดทำ ครูดา นางสาวมนปริยารัตน์ เจิมเฉลิม ครูชำนาญการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่