แจกไฟล์ ตัวอย่างการเขียนรายงานรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ไฟล์ word แก้ไขได้
แจกไฟล์ ตัวอย่างการเขียนรายงานรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ไฟล์ word แก้ไขได้

แจกไฟล์ ตัวอย่างการเขียนรายงานรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์­­ ไฟล์ word แก้ไขได้

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่สอนวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี มีผลงานที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในด้านการสอน ใช้เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา หรือเป็นแบบอย่างของครูทั่วไป ส่งแบบรายงานประวัติและผลงาน เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 อ่านประกาศรับสมัครปี 2566 การสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ส่งผลงานภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ (kruachieve.com)

รายละเอียดในรายงาน

ตอนที่ 1 ประวัติ 1การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์
การพัฒนาตนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
(เข้าร่วมประชุม อบรม ศึกษาดูงาน)

ตอนที่ 2 ผลงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
1 ด้านการสอนวิทยาศาสตร์
2 ผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ
3 ผลงานอื่น ๆ ที่เป็นการบ่งบอกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ตอนที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและคำรับรองของผู้บังคับบัญชา

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ ตัวอย่างการเขียนรายงานรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ไฟล์ word แก้ไขได้ 3

ขอบคุณที่มา :: Facebook ครูกฤษขจร : ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา : ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 

บทความก่อนหน้านี้การสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ส่งผลงานภายในวันที่ 21 เมษายน 2566
บทความถัดไปประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ลำพูน เขต 2 – ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.ลำพูน เขต 2
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่