ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์​ ว23/2564 และ PA เครดิตเพจ ครูสายบัว
ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์​ ว23/2564 และ PA เครดิตเพจ ครูสายบัว

ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์​ ว23/2564 และ PA เครดิตเพจ ครูสายบัว

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำไฟล์ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน วpa รายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2565 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 doc รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) โดย ครูสายบัว พิมพ์มหา เพจ ครูสายบัว

-สอดคล้องกับหลักเกณฑ์​ ว23/2564 และ PA
-แบ่งปันเพื่อนครูนำไปใช้ตามบริบท ความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนนะคะ

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายงานเลื่อนเงินเดือนครู คือ เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อประกอบการพิจาณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว23/2564) ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูล นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบและผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ รวมทั้งงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายในด้านปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งผลงานที่ปรากฏต่อการจัดการศึกษา

ตัวอย่างไฟล์

ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน ว PA

ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์​ ว23/2564 และ PA เครดิตเพจ ครูสายบัว
ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์​ ว23/2564 และ PA เครดิตเพจ ครูสายบัว 8
ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์​ ว23/2564 และ PA เครดิตเพจ ครูสายบัว 9
ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์​ ว23/2564 และ PA เครดิตเพจ ครูสายบัว 10

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่

ขอบคุณไฟล์จาก ครูสายบัว พิมพ์มหา เพจ ครูสายบัว

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่