หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ รายงานประวัติและผลงานรางวัลครูต้นแบบการสอนทักษะชีวิต โดยครูฉลาด ไชยสุระ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป นพ.2

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ รายงานประวัติและผลงานรางวัลครูต้นแบบการสอนทักษะชีวิต โดยครูฉลาด ไชยสุระ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป นพ.2

511
0
ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ รายงานประวัติและผลงานรางวัลครูต้นแบบการสอนทักษะชีวิต โดยครูฉลาด ไชยสุระ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป นพ.2
ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ รายงานประวัติและผลงานรางวัลครูต้นแบบการสอนทักษะชีวิต โดยครูฉลาด ไชยสุระ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป นพ.2

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ รายงานประวัติและผลงานรางวัลครูต้นแบบการสอนทักษะชีวิต ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยครูฉลาด ไชยสุระ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป นพ.2

ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร  และมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต  ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง  และท้าทาย  ซึ่งต้องใช้กระบวนการคิดและการตัดสินใจที่เหมาะสม  จึงจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จำนวน  20  แผน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์

แผนการสอนบูรณาการทักษะชีวิต

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ รายงานประวัติและผลงานรางวัลครูต้นแบบการสอนทักษะชีวิต โดยครูฉลาด ไชยสุระ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท  สพป นพ.2
ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ รายงานประวัติและผลงานรางวัลครูต้นแบบการสอนทักษะชีวิต โดยครูฉลาด ไชยสุระ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป นพ.2 4
ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ รายงานประวัติและผลงานรางวัลครูต้นแบบการสอนทักษะชีวิต โดยครูฉลาด ไชยสุระ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท  สพป นพ.2
ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ รายงานประวัติและผลงานรางวัลครูต้นแบบการสอนทักษะชีวิต โดยครูฉลาด ไชยสุระ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป นพ.2 5

ใบสมัคร/รายงานประวัติ

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ รายงานประวัติและผลงานรางวัลครูต้นแบบการสอนทักษะชีวิต โดยครูฉลาด ไชยสุระ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป นพ.2 6

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : Facebook Wisitpong Boss

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญเรียนออนไลน์ หลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ 7 วิชา เรียนจบรับวุฒิบัตรทันที โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
บทความถัดไปประกาศแล้ว‼️ ผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สอบ วันที่ 14-18 มีนาคม 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่