ดาวน์โหลดเลย!! รายงานการอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑-๔ (AI for Schools Level 1-4) พร้อมไฟล์ปก แก้ไขได้
ดาวน์โหลดเลย!! รายงานการอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑-๔ (AI for Schools Level 1-4) พร้อมไฟล์ปก แก้ไขได้

ดาวน์โหลดเลย!! รายงานการอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑-๔ (AI for Schools Level 1-4) พร้อมไฟล์ปก แก้ไขได้

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอมขอนำเสนอ ไฟล์เอกสารรายงานการอบรม หลักสูตร ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑-๔ สำหรับคุณครูที่ได้อบรมหลักสูตร ปัญญาประดิษฐ์ ของ สสวท. สามารถดาวน์โหลดไปเป็นแนวทางในการรายงานผลได้ครับ

การพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรม หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน รายงานการอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑-๔ หมายเลขหลักสูตร CS020  ผ่านช่องทางออนไลน์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๘ ชั่วโมง  เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน หรือบุคคลทั่วไป ซึ่งจะได้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) AI ที่พบในชีวิตประจำวัน และการใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลจาก AI เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและใช้งานอย่างรู้เท่าทัน นอกจากนี้ยังได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ AI ผ่านกิจกรรมแบบใช้คอมพิวเตอร์และไม่ใช้คอมพิวเตอร์ บัดนี้ การเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผลการอบรมออนไลน์ มาเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียนและพัฒนางานของหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและรายละเอียดมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

  • เกี่ยวกับหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) AI ที่พบในชีวิตประจำวัน และการใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลจาก AI เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและใช้งานอย่างรู้เท่าทัน นอกจากนี้ยังได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ AI ผ่านกิจกรรมแบบใช้คอมพิวเตอร์และไม่ใช้คอมพิวเตอร์

  • เนื้อหาประกอบด้วย

บทนำ : ช่วงเวลาของ AI และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI

AI รอบตัวเรา : AI ที่มีบทบาทในด้านต่าง ๆ เช่น AI ในชีวิตประจำวัน AI ด้านบันเทิง AI ที่ช่วยในการศึกษา AI ในการทำงาน AI ด้านความปลอดภัย

รู้เท่าทัน AI : รู้จักกับปัญหาของ AI และการใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลจากระบบ AI การหลอกระบบ AI และการปกป้องข้อมูลส่วนตัว

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม AI : ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ AI ผ่านกิจกรรมแบบใช้คอมพิวเตอร์และไม่ใช้คอมพิวเตอร์

  • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในระดับพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญและมีวิจารณญาณในการใช้งาน

  • จำนวนชั่วโมงเรียน

8 ชั่วโมง

หมายเหตุ: จะมีการเสนอหลักสูตรต่อคุรุพัฒนา เพื่อขอรับรองหลักสูตรต่อไป

  • เกณฑ์ผ่านการอบรม

มีคะแนนแบบฝึกหัดและคะแนนแบบทดสอบสรุปความรู้รวมกันไม่ต่ำกว่า 80%

หมายเหตุ: แบบฝึกหัดและแบบทดสอบสรุปความรู้ทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

  • คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

เป็นนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน หรือบุคคลทั่วไป

มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร

ครูอาชีพดอทคอมขอขอบคุฯเพจ สื่อคอมครูจอย เป็นอย่างสูงครับที่เผยแพร่แนวทางเป็นตัวอย่างสำหรับคุณครูท่านอื่นต่อไปครับ

รายการไฟล์

  • รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1) พร้อมปก
  • รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 2 (AI for Schools Level 2) พร้อมปก
  • รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 3 (AI for Schools Level 3) พร้อมปก
  • รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 4 (AI for Schools Level 4) พร้อมปก

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดเลย!! รายงานการอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑-๔ (AI for Schools Level 1-4) พร้อมไฟล์ปก แก้ไขได้
ดาวน์โหลดเลย!! รายงาน การอบรม หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑-๔ (AI for Schools Level 1-4) พร้อมไฟล์ปก แก้ไขได้
ดาวน์โหลดเลย!! รายงานการอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑-๔ (AI for Schools Level 1-4) พร้อมไฟล์ปก แก้ไขได้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

สสวท.เปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools) รุ่นที่ 3 รับรองหลักสูตร 8 ชั่วโมง เริ่มเปิดอบรมวันที่ 15 ต.ค. 2565
ดาวน์โหลดเลย!! รายงานการอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑-๔ (AI for Schools Level 1-4) พร้อมไฟล์ปก แก้ไขได้ 4

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ลิงก์สำรอง

ดาวน์โหลด >> https://drive.google.com/file/d/1x9luoD2rh5ef3HBBNskDiCG3VrjPZQDX/view?usp=sharing

ขอบคุณที่มาและติดตามได้ที่ : Facebook เพจ สื่อคอมครูจอย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่