ตัวอย่างรายงานการรับรองชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและพัฒนาวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (ฉบับครูสายบัว)
ตัวอย่างรายงานการรับรองชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและพัฒนาวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (ฉบับครูสายบัว)

ตัวอย่างรายงานการรับรองชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและพัฒนาวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (ฉบับครูสายบัว).

ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วมีมติให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการฯ ว 21/2560 กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หรือมีชั่วโมงการมีส่วน ร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สามารถนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพที่ไม่ใช่การอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนดหรือหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.รับรอง มาทดแทนชั่วโมง การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้หากมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครบตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว ไม่สามารถนำ ชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาใช้ได้และได้กำหนดแนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมา ทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครบตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด แล้วไม่สามารถนำชั่วโมง การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาใช้ได้

ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำตัวอย่างไฟล์ รายงานการรับรองชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและพัฒนาวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์

ตัวอย่างรายงานการรับรองชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและพัฒนาวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (ฉบับครูสายบัว)
ตัวอย่างรายงานการรับรองชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและพัฒนาวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (ฉบับครูสายบัว)

ดาวน์โหลดไฟลที่นี่

ขอขอบคุณ เพจ ครูสายบัว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่