แจกไฟล์ แบบฟอร์มรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ แบบฟอร์มรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

แจกไฟล์ แบบฟอร์มรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

รายงาน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน……………………………………….

ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖

เมื่อวัน……. ที่  ……. เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม……………………. โรงเรียน…………..

ผู้มาประชุม

          ๑. ……………………………………………..

          ๒. ……………………………………………..

          ๓. ……………………………………………..

          ๔. ……………………………………………..

          ๕. ……………………………………………..

          ๖. ……………………………………………..

          ๗. ……………………………………………..

          ๘. ……………………………………………..

          ๙. ……………………………………………..

ผู้เข้าร่วมประชุม

          ๑. ……………………………………………..

          ๒. ……………………………………………..

เริ่มประชุมเวลา  ………………….

เรื่องที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

          ๑.๑ ……………………………………………………….

เรื่องที่ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

          ……………………………………………..

เรื่องที่ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

          ……………………………………………..

เรื่องที่ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

          ๔.๑ ข้าราชการครูขอย้าย

                   นางสาว……………………… ตำแหน่ง ครู คศ.๑  มีความประสงค์ขอย้ายกลับภูมิลำเนา จังหวัด ……………………………………………..

          จึงขอมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ย้ายหรือไม่

          มติที่ประชุม กรรมการทุกคนเห็นสมควรกับการย้ายกลับภูมิลำเนา

เรื่องที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

             ไม่มี

เลิกประชุมเวลา …………………………..                           

                   ……………………………..                                            ………………………………..

                    (……………………………)                                            (……………………………)

            ครูโรงเรียน……………………………….                           ผู้อำนวยการโรงเรียน……………………….

                ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม         

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ แบบฟอร์มรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ แบบฟอร์มรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ 3
แจกไฟล์ แบบฟอร์มรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ แบบฟอร์มรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ 4

ดาวน์โหลดไฟล์ก่อนแก้ไขนะครับ

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกู่แก้ว
บทความถัดไปศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่