รวม ใบงานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1
รวม ใบงานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1

รวม ใบงานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1

ในช่วงปฐมวัยหรือวัยอนุบาล การที่คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกน้อยได้หัดทำแบบฝึกหัดหรือใบงานต่าง ๆ ใบงานภาษาอังกฤษ ง่ายๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการและทักษะด้านต่าง ๆ ก่อนที่เจ้าตัวน้อยจะก้าวเข้าสู่ระดับประถม ทีมแม่ ABK ได้รวบรวม ใบงานภาษาอังกฤษ ใบงานภาษาอังกฤษ pdf โดยแบ่งไว้เป็นหมวดต่าง ๆ ให้คุณแม่คลิกดาวน์โหลดง่าย ๆ ให้เจ้าตัวน้อยที่กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล หรือเตรียมจะเข้า ป.1 ดาวน์โหลดได้ฟรี ไปฝึกทำกันค่ะ

ใบงานหัดเขียนภาษาอังกฤษ A-Z

รวม ใบงานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1
รวม ใบงานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1

เด็ก ๆ จะได้รู้จักกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ใบงาน a-z pdf ใบงาน a-z อนุบาล และฝึกการเขียนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ใบงานคำศัพท์ตัวเลขภาษาอังกฤษ

เด็ก ๆ จะได้ฝึกหัดอ่าน หัดเขียนให้ถูกต้อง และเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขภาษาอังกฤษและการนับเลข

ใบงานคำศัพท์เรื่องสีต่าง ๆ

เด็ก ๆ จะได้สนุกกับการระบายสี ฝึกเรขียน พร้อมทบทวนคำศัพท์สีต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปภาพ

รวม ใบงานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1

ใบงานจับคู่ภาพกับพยัญชนะต้น

เด็ก ๆ จะได้ทบทวนตัวอักษร A-Z และเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ มากขึ้น

ใบงานเรื่องผลไม้ต่าง ๆ

เด็ก ๆ ได้จะเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ต่าง ๆ และทบทวนหลังจากเรียนรู้คำศัพท์ผลไม้มาบ้างแล้ว จากใบงานสนุก ๆ

ใบงานเรื่องสัตว์ต่าง ๆ

เด็ก ๆ จะได้ฝึกหัดเขียนและรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ มากขึ้น

รวม ใบงานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 8

ใบงานเรื่องรูปทรง

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์รูปทรงภาษาอังกฤษ

รวม ใบงานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 9

ใบงานเรื่องอวัยวะต่าง ๆ

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์อวัยวะภาษาอังกฤษในร่างกายของเรา

รวม ใบงานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 10

ใบงานทบทวนคำศัพท์ต่าง ๆ

เด็ก ๆ จะได้ทบทวนคำศัพท์ที่เรียนมาและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

รวม ใบงานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 11
รวม ใบงานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 12

ใบงานเหล่านี้จะช่วยฝึกให้เด็ก ๆ ได้หัดเขียน หัดอ่าน สนุกเพลินเพลิดกับการระบายสี ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อเขียนให้มั่นคงอยู่ในช่องที่กำหนดให้ได้ ระบายสีอยู่ในกรอบที่กำหนดได้ ช่วยเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา สร้างการเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการฝึกฝนเป็นประจำและต่อเนื่องจะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน

คุณพ่อคุณแม่เลือกแบบฝึกหัดแบบไหนให้ลูกดี

แบบฝึกหัดมีส่วนส่งเสริม ทบทวน และทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ล่วงหน้า นอกจากที่โรงเรียนแล้ว คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกแบบฝึกหัดให้ลูกในช่วงปฐมวัย โดยคำนึงถึง

  • การเลือกใบงานหรือแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ เช่น เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 ควรเรียนรู้ค่าและจำนวน 1 –5 ส่วนเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 ควรเรียนรู้ค่าจำนวน 1 –10 พยัญชนะ A-Z คำศัพท์ที่ไม่ยากหรือง่ายเกินไป
  • มีภาพประกอบ สีสัน ตัวอักษรที่ดึงดูดน่าสนใจ และเนื้อหาสาระในแบบฝึกหัดที่เด็กจะได้รับ
  • ควรให้ลูกได้ทำแบบฝึกหัดในลักษณะของกิจกรรมเสริม และทำในลักษณะสมัครใจ หรือคุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ลูกได้ทำเอง ไม่ควรบังคับให้ลูกทำ จึงจะทำให้การทำใบงานนั้นประสบความสำเร็จ

(ข้อมูลจาก : www.taamkru.com)

ว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่ คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลด ใบงานภาษาอังกฤษ ออกมาให้เจ้าตัวเล็กลองทำกันเลยค่า.

ขอบคุณใบงานต่าง ๆ จาก : www.karn.tvภาษาอังกฤษออนไลน์.com , www.rainbowhenclub.comwww.daycareworksheets.comwww.worksheetfun.comwww.kindergartenworksheets.netwww.kruupdate.comwww.krupatom.com

ขอบคุณที่มา : https://www.amarinbabyandkids.com ภาพปก https://www.freepik.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่