https://www.kruachieve.com/?p=59299
https://www.kruachieve.com/?p=59299

ดาวน์โหลดฟรี!! รวมไฟล์วิจัย 5 บท โดยห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำไฟล์ วิจัยทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แจกวิจัยในชั้นเรียน 5 บท คุณครูสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน หรือจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนวิทยฐานะได้ครับ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง ขอขอบคุณห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำหรับงานวิจัยในชั้นเรียนคุณครูไม่จำเป็นต้องทำในรูปแบบ 5 บท ซึ่งสามารถศึกษาตัวอย่างได้จากบทความ : ดาวน์โหลดฟรี!! รวมงานวิจัยในชั้นเรียน แก้ไขได้ มากกว่า 200 เรื่อง แต่สำหรับหากต้องการทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญสามารถศึกษาแนวทางการทำวิจัย 5 บทซึ่งในการเขียนรายงานการวิจัยมักนิยมแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท ด้วยกันคือ บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 สรุปผล การอภิปราย และข้อเสนอแนะ

สำหรับขอยื่นวิทยฐานะครูชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ส่วนเชี่ยวชาญให้เพริมด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ 1 รายการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยศึกษาจาก ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ สายงานการสอน – ครูอาชีพดอทคอม (kruachieve.com)

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี!! รวมไฟล์วิจัย 5 บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมไฟล์วิจัย 5 บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมไฟล์วิจัย 5 บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมไฟล์วิจัย 5 บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมไฟล์วิจัย 5 บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมไฟล์วิจัย 5 บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่