ดาวน์โหลดไฟล์ รวมไฟล์ประเมินครูผู้ช่วย เกณฑ์ล่าสุด ไฟล์แก้ไขได้
ดาวน์โหลดไฟล์ รวมไฟล์ประเมินครูผู้ช่วย เกณฑ์ล่าสุด ไฟล์แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ รวมไฟล์ประเมินครูผู้ช่วย เกณฑ์ล่าสุด ไฟล์แก้ไขได้

เว็บไซต์ ครูอาชีพดอทคอม ขอขอบพระคุณที่อนุเคราะห์เผยแพร่ ตัวอย่างแฟ้มประเมินครูผู้ช่วย รวมไฟล์ประเมินครูผู้ช่วย 2565 แบบประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์ word เอกสารประเมินครูผู้ช่วย 2565 เป็นแนวทางสำหรับคุณครูที่เตรียมประเมินครูผู้ช่วย เป็นอย่างสูง

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ เป็นกระบวนการในการบริหารบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งครู ซึ่งต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๖ บัญญัติให้ผู้ใดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครู ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ เอกสารเตรียมประเมินครูผู้ช่วย โดยครูอิสระ ดีครัน ไฟล์แก้ไขได้ แจกฟรี รายการไฟล์เช่น

  • การใส่แฟ้มครูผู้ช่วยแบบใหม่
  • ไฟล์นำเสนอครูผู้ช่วย
  • บอร์ดภาพ
  • ปกแฟ้ม
  • รายงานผลการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ รวมไฟล์ประเมินครูผู้ช่วย เกณฑ์ล่าสุด ไฟล์แก้ไขได้
ดาวน์โหลดไฟล์ รวมไฟล์ประเมินครูผู้ช่วย เกณฑ์ล่าสุด ไฟล์แก้ไขได้ 4
ดาวน์โหลดไฟล์ รวมไฟล์ประเมินครูผู้ช่วย เกณฑ์ล่าสุด ไฟล์แก้ไขได้
ดาวน์โหลดไฟล์ รวมไฟล์ประเมินครูผู้ช่วย เกณฑ์ล่าสุด ไฟล์แก้ไขได้ 5

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลดไฟล์ รวมไฟล์ประเมินครูผู้ช่วย เกณฑ์ล่าสุด ไฟล์แก้ไขได้
ดาวน์โหลดไฟล์ รวมไฟล์ประเมินครูผู้ช่วย เกณฑ์ล่าสุด ไฟล์แก้ไขได้ 6

ขอบคุณที่มาของไฟล์ : รอบรู้ สอบติดครูผู้ช่วย-Teacher Rop Roo

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569)
บทความถัดไปแจกไฟล์ ตัวอย่างแผนเสริมสร้างความปลอดภัยและเผชิญเหตุในสถานการณ์รุนแรงเร่งด่วนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่