รวมไฟล์ตัวอย่างเอกสาร คลิปวีดิทัศน์ แนวทางในการเตรียมเอกสารเข้าระบบ DPA ตามเกณฑ์ วPA เครดิตเพจ คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส
รวมไฟล์ตัวอย่างเอกสาร คลิปวีดิทัศน์ แนวทางในการเตรียมเอกสารเข้าระบบ DPA ตามเกณฑ์ วPA เครดิตเพจ คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส

รวมไฟล์ตัวอย่างเอกสาร คลิปวีดิทัศน์ แนวทางในการเตรียมเอกสารเข้าระบบ DPA ตามเกณฑ์ วPA เครดิตเพจ คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส

**แนวทางในการเตรียมเอกสารเข้าระบบ DPA ตามหลักเกณฑ์ ว

**กรณีใช้ ว9 (PA) / ว PA คงวิทยฐานะ

แบบสรุปผลประเมิน PA3/ส (pdf) ดาวน์โหลดไฟล์

**กรณีใช้ ว17 ว21 + PA /ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

รวมไฟล์ตัวอย่างเอกสาร คลิปวีดิทัศน์ แนวทางในการเตรียมเอกสารเข้าระบบ DPA ตามเกณฑ์ วPA เครดิตเพจ คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส 8
รวมไฟล์ตัวอย่างเอกสาร คลิปวีดิทัศน์ แนวทางในการเตรียมเอกสารเข้าระบบ DPA ตามเกณฑ์ วPA เครดิตเพจ คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส
รวมไฟล์ตัวอย่างเอกสาร คลิปวีดิทัศน์ แนวทางในการเตรียมเอกสารเข้าระบบ DPA ตามเกณฑ์ วPA เครดิตเพจ คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส 9
รวมไฟล์ตัวอย่างเอกสาร คลิปวีดิทัศน์ แนวทางในการเตรียมเอกสารเข้าระบบ DPA ตามเกณฑ์ วPA เครดิตเพจ คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส 10
รวมไฟล์ตัวอย่างเอกสาร คลิปวีดิทัศน์ แนวทางในการเตรียมเอกสารเข้าระบบ DPA ตามเกณฑ์ วPA เครดิตเพจ คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส 11
รวมไฟล์ตัวอย่างเอกสาร คลิปวีดิทัศน์ แนวทางในการเตรียมเอกสารเข้าระบบ DPA ตามเกณฑ์ วPA เครดิตเพจ คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส
รวมไฟล์ตัวอย่างเอกสาร คลิปวีดิทัศน์ แนวทางในการเตรียมเอกสารเข้าระบบ DPA ตามเกณฑ์ วPA เครดิตเพจ คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส 12

รวมไฟล์ตัวอย่างเอกสาร คลิปไฟล์ วิ ดี ทัศน์ แนวทางในการเตรียมเอกสารเข้าระบบ DPA

1. บันทึกข้อความขอนำข้อมูลเข้าระบบ https://docs.google.com/file/d/1FS8AbuCg14AyCnZPSEdI5tRifBV2d1Bw/edit?filetype=msword

2. แบบสรุปผลประเมิน PA3/ส (pdf) https://drive.google.com/drive/folders/1HvOBTSUS4ZX5lYIkXIJAR7TCpJ-5wnUa

3. แบบคำขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ (prf) https://docs.google.com/file/d/1GBpbKLshf-uAR-GI8S2cR55r1DLJxYwg/edit?filetype=msword

4. แบบสรุปผลประเมิน ว17 (pdf) สำหรับกรณีใช้ ว17+pa https://docs.google.com/…/1lPbHciQbQQG0b3pZDXuu…/edit…

5. แบบสรุปผลประเมิน ว21 (pdf) สำหรับกรณีใช้ ว21+pa https://docs.google.com/…/1ofqOlLG5O3YK73UOitaf…/edit…

6. แผนการสอนสอดคล้องกับ 8 ตัวชี้วัด (pdf) https://drive.google.com/…/1-EHpyuQwpyRkeQbU6CYn5sX941B…

7. คลิปการสอนสอดคล้องกับแผนการสอน (mp4) ไม่เกิน 60 นาที https://drive.google.com/…/1-EHpyuQwpyRkeQbU6CYn5sX941B…

8. คลิปสภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจ สอดคล้องกับแผน/คลิป (mp4) ไม่เกิน 10 นาที https://drive.google.com/…/1-EHpyuQwpyRkeQbU6CYn5sX941B…

9. ผลลัพธ์ผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 75% ส่งได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ (mp4/pdf/รูปภาพ) https://drive.google.com/…/1-EHpyuQwpyRkeQbU6CYn5sX941B…

10. ผลงานทางวิชาการ (pdf) ครู ชช./ชชพ. เท่านั้น

ตัวอย่างไฟล์

รวมไฟล์ตัวอย่างเอกสาร คลิปวีดิทัศน์ แนวทางในการเตรียมเอกสารเข้าระบบ DPA ตามเกณฑ์ วPA เครดิตเพจ คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส 13

ดาวน์โหลดไฟล์รวมแผนคลิปการจัดการเรียนรู้ : https://drive.google.com/drive/folders/1-EHpyuQwpyRkeQbU6CYn5sX941BqKrRS

**กรณี คงวิทยฐานะ คุณครู นำ PA3/ส เข้าระบบ DPA ทุกปีงบประมาณ ไปเรื่อยๆ

**กรณีขอมี/ขอเลื่อน ให้ตรวจสอบว่าคุณสมบัติครบถ้วนบริบูรณ์วันไหน ก็สามารถส่งนำเข้าระบบ DPA ได้เลย หากไม่พร้อมหรือไม่สะดวกก็สามารถนำเข้าภายหลังคุณสมบัติครบก็ได้ ตามแต่ความสะดวกและการวางแผนคุณครูครับ

#ขอบคุณเพจครูสดใสครับ เพจ คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่