ดาวน์โหลดไฟล์ รวมเอกสาร คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ดาวน์โหลดไฟล์ รวมเอกสาร คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ดาวน์โหลดไฟล์ รวมเอกสาร คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. การขอจัดตั้งครุภัณฑ์ให้พิจารณาจากรายการครุภัณฑ์ที่กำหนดนี้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนจัดตั้งตามระดับที่เปิดสอน และเกณฑ์ควรมีตามขนาดโรงเรียนดังต่อไปนี้
1.1 ขนาดเล็ก นักเรียน 21 -120 คน (เลือกแบบ 1)
1.2. ขนาดกลาง นักเรียน 121 – 600 คน (เลือกแบบ 2)
1.3. ขนาดใหญ่ นักเรียน 601 – 1,500 คน (เลือกแบบ 3)
1.4. ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป (เลือกแบบ 4)
โรงเรียนทั่วไปและคุณภาพประจำตำบลที่มีนักเรียน 20 คนลงมา ไม่สามารถขอจัดตั้งครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้
2. กรณีการขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่ต้องเลือกรายการย่อย ให้ขอจัดตั้งได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามกรอบวงเงินในแต่ละรายการ
โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ย่อยมาประกอบกันเป็นชุด ที่เป็นไปตามความต้องการจำเป็นของโรงเรียนให้สอดคล้องตามชื่อครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้

รายการไฟล์

1. บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้ง-น. 16-23-ปรับ-10.11.65

3. ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน-สิ่งก่อสร้าง-ปี-2567-น. 74-98.xls

4. ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข-ปี-2567-น.99-101.xlsx

5.-แบบฟอร์มคำาขอตั้ง-ค่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-น.105-120.xls

6. แบบขอค่าขนส่งวัสดุ-น.121-122.xlsx

7.1 ตัวอย่าง-รายการซ่อมแซมอาคารทั่วไป-น.126-134.xls

7.2 ตัวอย่าง-ประมาณราคาซ่อมแซมทั่วไป-น.135-139.xls

7. ตัวอย่าง-รายละเอียดการซ่อมแซมอาคารทั่วไป-น.123-125.doc

8.-แบบยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย-น.140-141.xls

9. ตารางการคำนวณหาคำวัสดุมวลรวม-น.161-172.xls

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ-ปิ้-2567-งบลงทุน-ปรับ-10.11.2565.pdf

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ รวมเอกสาร คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ดาวน์โหลดไฟล์ รวมเอกสาร คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4
ดาวน์โหลดไฟล์ รวมเอกสาร คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ดาวน์โหลดไฟล์ รวมเอกสาร คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5
ดาวน์โหลดไฟล์ รวมเอกสาร คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ดาวน์โหลดไฟล์ รวมเอกสาร คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6

ขอบคุณไฟล์ : พัสดุเรื่องง่ายๆ By ครูคอม

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับวันเอดส์โลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรผ่าน E-mail โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
บทความถัดไปสทศ.สพฐ. เผยแพร่โครงสร้างแบบทดสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) Test Blueprint NT ป.3 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่