รวมตัวอย่าง การเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลดฟรี
รวมตัวอย่าง การเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลดฟรี

รวมตัวอย่าง การเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลดฟรี

การดำเนินกิจกรรมและแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต สามารถดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินกิจกรรม “ถอดบทเรียน” ปี 2566 ถอด บทเรียน Best Practice โรงเรียน สุจริต ได้ที่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต https://bit.ly/URS66

รวมตัวอย่าง การเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต  ดาวน์โหลดฟรี
รวมตัวอย่าง การเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลดฟรี 9

รวมตัวอย่างBest Practice โรงเรียน สุจริต 2565

1. เรื่อง ปลูกจิตสำนึกคุณรักษณะสุจริตของนักเรียน ระตับประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้วย Bin Robot ถังขยะหุ่นยนต์เปลี่ยนนิมัย “

Best Practice โรงเรียน สุจริต ประเภท ครู โดย นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทอง โรงเรียนโทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

รวมตัวอย่าง การเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต  ดาวน์โหลดฟรี
รวมตัวอย่าง การเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลดฟรี

ขอบคุณที่มา :: กิตติศักดิ์ หงษ์ทอง 

2. การบริหารจัดการสร้างคนดีศรีสะแกงามโดยใช้โดยใช้กระบวนการ ๕ S

best practice โรงเรียนสุจริต ผู้อํานวยการโรงเรียน doc โดยนางศศิธร ดาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกงาม
โรงเรียนบ้านสะแกงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์

รวมตัวอย่าง การเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต  ดาวน์โหลดฟรี
รวมตัวอย่าง การเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลดฟรี 10

ขอบคุณที่มา :: โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

3. “สุจริตได้ ด้วยไตรสิกขา”

เผยแพร่ Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ปี ๒๕๖๔

ชื่อผลงาน “สุจริตได้ ด้วยไตรสิกขา”

เจ้าของผลงาน นางบงกช ทองโท ครูโรงเรียนบ้านโนนเมือง

รวมตัวอย่าง การเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลดฟรี 11

ขอบคุณที่มา :: โรงเรียนบ้านโนนเมือง Ban Nonmuang School 

4. เทคนิค ๖ ร่วม นำวิถี สู่โรงเรียนสุจริตที่ยังยืน

ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice เทคนิค ๖ ร่วม นำวิถี สู่โรงเรียนสุจริตที่ยังยืน

โดย นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

รวมตัวอย่าง การเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลดฟรี 12

ขอบคุณที่มา :: โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สมุทรปราการ  

5. “การถอดบทเรียน ๒ ๓ ๒ ต้องสุจริต”

การเผยแพร่ผลงาน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา ๒๕๖๕

“การถอดบทเรียน ๒ ๓ ๒ ต้องสุจริต”

นางยุพาพร โสภาพ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนไตรคามวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒

รวมตัวอย่าง การเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลดฟรี 13

ขอบคุณที่มา :: โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต2  

6. “การพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตด้วย NAKHUM Model”

แบบรายงาน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตด้วย NAKHUM Model”

โรงเรียน บ้านแก้งนาคำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

รวมตัวอย่าง การเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลดฟรี 14

ขอบคุณที่มา :: โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 

6. นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้วยวิถีสุจริต

เผยแพร่ผลงาน Best practice ของผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านโนนยางคำ

รูปแบบการบริหารงาน : การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและการให้รางวัล ขับเคลื่อนด้วยวงจรเดมมิ่ง (6ร +PDCA Model)

รวมตัวอย่าง การเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลดฟรี 15

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนบ้านโนนยางคำ  

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่