รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!
รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!

รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!

บทความนี้ ขอนำเสนอ ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน (Self report)  ครูผู้สอนยอดเยี่ยมมีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. คือรางวัลที่ สพฐ.จัดประกวดผลงานยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคล ในวิชาชีพและสังคม วมทั้งเสริมสร้งขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐาน:ผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี

เว็บไซต์ครูอาชีพดอทคอมคัดมาให้ทุกท่านแล้ว จำนวน 16 ตัวอย่าง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ ขอให้คุณครูทุกท่านรับรางวัลกันโดยถ้วนหน้าครับ

รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!
รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!

ดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

1. แบบประวัติครูผู้สอนยอดเยี่ยมที่เสนอเพื่อรับการคัดเลือก เครดิตครูเชียงราย ดอทเน็ต ดาวน์โหลด >>>  คลิกที่นี่

2. รางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยครูเสกสรรค์ สิธิวัน ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

3. รางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยครูเสกสรรค์ สิธิวัน ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

4. รางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โดยครูนางสาวพรพิศ โคตรแก้ว ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

5. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม โดยนายวิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

6. รางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม โดยนางนิตยา ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒ ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

7. รางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางขวัญจิรา วงแหวน โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

8. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

9. รางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โดยนางสาวพรพิศ โคตรแก้ว ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

10 รางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม โดยนายปิยโชติ รอดหลง ครูโรงเรียนสาครพิทยาคม ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!
รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!

11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม โดยนายกฤษณะ เครืออยู่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!
รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!

15 ตัวอย่างแบบรายงาน OBEC Awards คุณครูภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดาวน์โหลด >>>  คลิกที่นี่

12. ตัวอย่างแบบรายงาน OBEC Awards รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม จากคุณครูนพมาศ การดี ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

13. ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน จากคุณครูเสกสรรค์ สิธิวัน ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

14. ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ จากคุณครูเสกสรรค์ สิธิวัน ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!
รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!

15 ตัวอย่างแบบรายงาน OBEC Awardsครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดย นายปฏิภาณ จินาวงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!
รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 16 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!

16. รายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2563 โดยครูเอกนคร อัคธรรมโม ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนสายธรรมจันทร์สพม.ราชบุรี ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

ขอบคุณทุกที่มา : เจ้าของผลงานทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

ดาวน์โหลดคู่มือ

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 1

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 2

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 3

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่