หน้าแรก ดาวน์โหลด มาแล้ว!! กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาแล้ว!! กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาแล้ว!! กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3802
1
มาแล้ว!! กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาแล้ว!! กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาแล้ว!! กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาแล้ว!! กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาแล้ว!! กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV ได้เผยแพร่กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย1-3, ระดับประถมศึกษา1-6 และระดับมัธยมศึกษา1-3″ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 “สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.dltv.ac.th หรือ คลิกได้ที่

ระดับประถมศึกษา1-6 ช่อง 186-191 DLTV 1-6

ดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ปฐมวัยคลิกที่นี่

ระดับมัธยมศึกษา1-3 ช่อง 192-194 DLTV 7-9

ดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ประถมศึกษา คลิกที่นี่

ระดับปฐมวัย1-3 ช่อง 195-197 DLTV 10-12

ดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง มัธยมศึกษา คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here