ดาวน์โหลดฟรี!! ฟอนต์อักษรโบราณ 6 ชุด โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ดาวน์โหลดฟรี!! ฟอนต์อักษรโบราณ 6 ชุด โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ดาวน์โหลดฟรี!! ฟอนต์อักษรโบราณ 6 ชุด โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา อักษรไทยน้อย อักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมล้านนา อักษรฝักขาม อักษรไทยนิเทศ และอักษรขอมไทย

ดาวน์โหลดฟรี!! ฟอนต์อักษรโบราณ 6 ชุด โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ดาวน์โหลดฟรี!! ฟอนต์อักษร โบราณ 6 ชุด โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ตามที่คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การถอดอักษรภาษาตระกูลไทยเป็นอักษรโรมัน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีแผนการดำเนินงานจัดทำชุดแบบอักษรหรือฟอนต์ อักษรโบราณ ๖ ชุด ได้แก่ อักษรไทยน้อย อักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมล้านนา อักษรฝักขาม อักษรไทยนิเทศ และอักษรขอมไทยนั้น ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๓ ชุด คือ อักษรไทยน้อย อักษรธรรมอีสาน และอักษรธรรมล้านนา ซึ่งได้ใช้ในการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาด้วย และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสู่สังคม สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงขอนำชุดแบบอักษรทั้ง ๓ ชุด ออกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจและเชิงพาณิชย์ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การถอดอักษรภาษาตระกูลไทยเป็นอักษรโรมัน ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศด้านภาษาไทยด้วย จึงได้จัดทำบทความเรื่อง “ราชบัณฑิตยสภากับมาตรฐานระหว่างประเทศด้านภาษาไทย” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและสิ่งที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดตามภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่