ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 3 ไฟล์ ที่อัพโหลดในระบบ DPA เผยแพร่โดยคุณครูราเชนทร์ มีพงศ์
ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 3 ไฟล์ ที่อัพโหลดในระบบ DPA เผยแพร่โดยคุณครูราเชนทร์ มีพงศ์

ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 3 ไฟล์ ที่อัพโหลดในระบบ DPA เผยแพร่โดยคุณครูราเชนทร์ มีพงศ์

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ ไฟล์ตัวอย่างผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่แนบในระบบ DPA ในการขอมี/เลื่อน วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ระบบ DPA ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน วpa สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง ขอบคุณไฟล์จาก คุณครูราเชนทร์ มีพงศ์ โรงเรียนบ้านพระเพลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนพิจารณาจากอะไร วpa

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จะพิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนตามวิดีโอสอนโดยส่งเป็นไฟล์ดิจิทัล ไฟล์ภาพ หรือ PDF โดย
**คศ. 2 จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65
***คศ. 3 จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

การส่งผลงาน(นำเข้าระบบ DPA) มีไฟล์อะไรบ้าง

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ยื่นคำขอต่อโรงเรียนได้ตลอดปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้โรงเรียนได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

  1. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในระยะเวลาย้อนหลัง 3 หรือ 2 หรือ 1 รอบการประเมิน และแต่กรณี เป็นไฟล์ PDF
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในวิดีโอบันทึกการสอนในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์
  3. ไฟล์วิดีโอการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
  4. ไฟล์วิดีโอที่แสดงถึงสภาพปัญหาและแรงบันดาลในในการจัดการเรียนรู้

รายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามการดำเนินการกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค16101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ชื่อหน่วย รูปหลายเหลี่ยม เรื่อง ลักษณะและชนิดของรูปหลายเหลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านพระเพลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 3 ไฟล์ ที่อัพโหลดในระบบ DPA เผยแพร่โดยคุณครูราเชนทร์ มีพงศ์
ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 3 ไฟล์ ที่อัพโหลดในระบบ DPA เผยแพร่โดยคุณครูราเชนทร์ มีพงศ์

รายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 3 ไฟล์ ที่อัพโหลดในระบบ DPA เผยแพร่โดยคุณครูราเชนทร์ มีพงศ์
ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 3 ไฟล์ ที่อัพโหลดในระบบ DPA เผยแพร่โดยคุณครูราเชนทร์ มีพงศ์

ผลงาน/ร่องรอย/ชิ้นงานของผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 3 ไฟล์ ที่อัพโหลดในระบบ DPA เผยแพร่โดยคุณครูราเชนทร์ มีพงศ์
ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 3 ไฟล์ ที่อัพโหลดในระบบ DPA เผยแพร่โดยคุณครูราเชนทร์ มีพงศ์ 5

ขอบคุณที่มา :: Kriangkrai Namtongbai

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่