ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประกาศคณะกรรมการประเมิน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประกาศคณะกรรมการประเมิน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประกาศคณะกรรมการประเมิน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และคงวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ว9/2564) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นตันไปนั้น ซึ่งกำหนดให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมไปถึงการคงวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประกาศคณะกรรมการประเมิน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประกาศ คณะกรรมการ ประเมิน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เผยแพร่ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประกาศคณะกรรมการประเมิน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ 5

ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ ตำแหน่ง ครู

เผยแพร่ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่ง ครู

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประกาศคณะกรรมการประเมิน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ 6
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประกาศคณะกรรมการประเมิน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ 7

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา : ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนธัญรัตน์
บทความถัดไปดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่