แบ่งปันไฟล์ตัวอย่าง
แบ่งปันไฟล์ตัวอย่าง "บันทึกข้อความรายงานผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา" ประกอบเกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายครู ปี 2566 ข้อ 5.2 ไฟล์ Word (แก้ไขได้)

แบ่งปันไฟล์ตัวอย่าง “บันทึกข้อความรายงานผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา” ประกอบเกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายครู ปี 2566 ข้อ 5.2 ไฟล์ Word (แก้ไขได้)

ครูอาชีพดอทคอม แบ่งปันไฟล์ตัวอย่าง “บันทึกข้อความรายงาน ผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา”ประกอบเกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายครู ปี 2566 ข้อ 5.2 ไฟล์ PDF ไฟล์ Word (แก้ไขได้) เครดิต เพจ “ห้องสื่อครูคะนิ้ง” สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ในลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์ ตัวชี้วัดย้ายครู 5.2

บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้รันจากการอบรมสัมมนา

ด้วยข้าพเจ้า …………….ตำแหน่ง ครู โรงเรียน………….. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการงานสอนและงานพิเศษอื่นๆ จากผู้บังคับบัญชา โดยในช่วงปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ได้เข้าอบรมสัมมนาทั้งในรูปแบบ Offline และ Online ที่จัดขึ้นโตยหน่วยงานต่างๆ

ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ดังรายการต่อไปนี้ ๑.รายการที่ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

แบ่งปันไฟล์ตัวอย่าง "บันทึกข้อความรายงานผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา" ประกอบเกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายครู ปี 2566 ข้อ 5.2 ไฟล์ Word (แก้ไขได้)
แบ่งปันไฟล์ตัวอย่าง "บันทึกข้อความรายงานผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา" ประกอบเกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายครู ปี 2566 ข้อ 5.2 ไฟล์ Word (แก้ไขได้) 4
แบ่งปันไฟล์ตัวอย่าง "บันทึกข้อความรายงานผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา" ประกอบเกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายครู ปี 2566 ข้อ 5.2 ไฟล์ Word (แก้ไขได้)
แบ่งปันไฟล์ตัวอย่าง "บันทึกข้อความรายงานผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา" ประกอบเกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายครู ปี 2566 ข้อ 5.2 ไฟล์ Word (แก้ไขได้) 5
แบ่งปันไฟล์ตัวอย่าง "บันทึกข้อความรายงานผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา" ประกอบเกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายครู ปี 2566 ข้อ 5.2 ไฟล์ Word (แก้ไขได้)
แบ่งปันไฟล์ตัวอย่าง "บันทึกข้อความรายงานผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา" ประกอบเกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายครู ปี 2566 ข้อ 5.2 ไฟล์ Word (แก้ไขได้) 6

ฝากกด “Like” กด “Share” โพส และ เพจ “ห้องสื่อครูคะนิ้ง” เพื่อติดตาม

การแบ่งปัน ไฟล์งาน/สื่อ/ใบงาน/ปก ต่างๆ ด้วยน้าา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่