ดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 และแบบคำขอประเมินวิทยฐานะ โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
ดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 และแบบคำขอประเมินวิทยฐานะ โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

ดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 และแบบคำขอประเมินวิทยฐานะ doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์ม ว9 บันทึกข้อความ แบบ คำขอ มีวิทยฐานะ ว 9 ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 และแบบคำขอประเมินวิทยฐานะ แบบ คำขอ เลื่อนวิทยฐานะ ว pa ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว9/2564 แบบzip file ต้องดาวน์โหลดและเปิดในคอมพิวเตอร์เท่านั้นครับผม ขอบคุณไฟล์จาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นั้น

ข้าพเจ้า ………………………………………………………….……  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ……………… ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้…………. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่……… มีความประสงค์ยื่นคำขอเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 โดยแนบเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบ o QR-Code o ลิงก์ google drive สำหรับตรวจสอบแล้ว

  • บันทึกข้อความส่งแบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน ประจำปี พ.ศ. 2565
  • แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ใช้ผลตาม ว17) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ทุกวิทยฐานะ)

ตัวอย่างไฟล์ โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 และแบบคำขอประเมินวิทยฐานะ โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
ดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 และแบบคำขอประเมินวิทยฐานะ doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง 3
ดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 และแบบคำขอประเมินวิทยฐานะ doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง 4

ที่มา ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่